Covid-19, dopust in regres

Dopust je pravica, ki priprava vsem zaposlenim. Tistim, ki so do 31. 3. prejeli odločbo o dopustu, pripada tudi regres. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredeljeno tudi trajanje dopusta. Pri določanju dopusta je treba upoštevati še morebitne kolektivne pogodbe in interne akte. 

Čeprav je leto 2020 porušilo vsa pravila igre, ki smo jih do danes poznali, pravica do regresa pripada vsem zaposlenim, tudi tistim, ki jim je delodajalec zaradi epidemije odredil čakanje na delo.

Koliko dopusta pripada zaposlenemu, smo pisali v tem priročniku.

 

Katera pravila igre še vedno veljajo v letu 2020?

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti najmanj dva tedna dopusta

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa pravila koriščenja dopusta, pri čemer mora delodajalec delavcu omogočiti koriščenje dopusta po delih, vendar mora en del trajati najmanj dva tedna. Ta pravica ostaja.

 Izplačati je treba najmanj minimalni regres

 V letu 2020 znaša minimalni regres 940,58 EUR. Delodajalec mora preveriti tudi posamezno kolektivno pogodba, če ga le-ta morebiti ne zavezuje k drugačnemu znesku.

Regres je od leta 2019 je do višine zneska povprečne plače prost plačila dohodnine in prispevkov, o čemer smo pisali tukaj.  

V maju 2020 znaša ta znesek 1.758,27 €.

Datumi za izplačila ostajajo enaki

Delodajalec mora zaposlenim izplačati regres najkasneje do 1. julija. Delodajalec lahko plačilo zamakane le, če je nelikviden, in sicer najkasneje do 1. novembra. Če delodajalec ne izplača regresa pravočasno, je delavec upravičen do izplačila zakonsko zamudnih obresti od dneva zapadlosti dalje. Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je treba v primeru neizplačila regresa tožbo vložiti v roku 5 let.

Delavec lahko lanski dopust izrabi do 30. 6.

Delodajalec mora delavcu omogočiti izrabo lanskega dopusta do 30. junija. To velja tudi v letu 2020, ne glede na to ali je delavec na čakanju na delo ali odstoten zaradi višje sile.

Če se delavec dogovori z delodajalcem, da bo dopust koristil med začasnim čakanjem, mu mora delodajalec izplačati dopust. V tem obdobju delavec ni na čakanju, temveč na dopustu in je v celoti strošek delodajalca. (Opredeljeno v ZIUZEOP).

Če delavec preostanka dopusta zaradi narave dela ne more izkoristi, mu ga delodajalec lahko izplača.

Delodajalec lahko regres izplača v bonih le ko to dopušča kolektivna pogodba

Delodajalec lahko regres izplača v bonih le v primeru, ko to dopušča kolektivna pogodba, ki velja zanj. Zakon (ZDR-1) takega izplačila ne opredeljuje. O tem smo pisali tudi v tem blogu.


Posebnost leta 2020 so turistični boni

Letošnje leto nam je postreglo še z eno posebnostjo, in sicer s turističnimi boni, ki jih prejemajo vsi državljani in državljanke kot pomoč slovenskem turizmu. Izkoristili jih bomo lahko pri rezervaciji nočitev z zajtrkom pri ponudnikih v Sloveniji. Izkoriščeni boni ne bodo obdavčeni in niso nadomestilo za regres.

 

Revizorji in inšpektorji bodo pozorni na kršitve

Ključna naloga revizorja je poročati, ali je izkazan dobiček resnična in poštena slika poslovanja in ali si ga lahko lastniki brez slabe vesti izplačajo. Zato je ključno, da so stroški in obveznosti prikazani v ustrezni višini.

V primeru tožb je kratenje pravic zaposlenih po naši zakonodaji vedno rešeno v prid zaposlenega, zato je vedno treba izkazati obveznosti v realni višini, med te obveznosti pa spada tudi regres, kot nam je povedala mag. Darinka Kamenšek iz Visoke šole za računovodstvo.

 

Kaj preverja revizor?

  • Ali so bile zaposlenim izdane odločbe za letni dopust?
  • Ali je bil regres izplačan vsem zaposlenim?
  • V kakšni višini je bil izplačan? Je bila višina zneska predpisana, je bil znesek morda višji ali nižji? V kolikor bi bil izplačan nižji znesek, bi to pomenilo potencialno obveznost, ki jo je potrebno prikazati v računovodskih izkazih. V kolikor bi bil izplačan višji znesek, je potrebno upoštevati pravilen obračun davščin.
  • Med letom se dogajajo tudi fluktuacije zaposlenih v podjetju. Eni zaposleni pridejo na novo v podjetje, drugi podjetje zapustijo. Vezano na to pregleda revizor ustreznost obračuna regresa glede na njegovo sorazmernost.
(Visited 2.621 times, 1 visits today)