Spremembe MSRP lahko vplivajo na SRS uporabnike že v 2018

Na webinarju smo govorili o nekaterih spremembah, ki jih prinaša zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Znano je, da bodo spremembe vplivale tudi na zbirko slovenskih računovodskih standardov (SRS). Spoznali bomo tri ključne MSRP standarde: MSRP 9 – Finančni instrumenti, MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, MSRP 16 – Najemi.  

 

Z nami je bila Silva Koritnik Rakela iz Izobraževalne hiše Cilj. 

V posnetku govorimo o:

  • MRSP 9: Prikaz razlik med obstoječo in novo ureditvijo – poudarek na merjenju in slabitvah.
  • MRSP 9: Spremenjen en sam člen SRS 3.30 in posledično dodan 15. b. člen ZDDPO-2 (javna obravnava zaključena).
  • MSRP 15: Model petih korakov
  • MSRP 15: Dejavnosti, na katere bo standard zelo vplival.
  • MSRP 15: Nov SRS 15 (2019) - Prihodki (javna obravnava zaključena).
  • MSRP 16: Velik vpliv ima na izkaze najemnikov?
  • MSRP 16: Kako se pripraviti na prehod?
  • MSRP 16: Spremembe v večih SRS (vsebina za javno obravnavo še ni pripravljena)