Novosti v Minimaxu december 2019

BREZPLAČNI POSNETEK

 

V nedeljo, 1. decembra, smo namestili novo različico programa. V posnetku predstavljamo novosti. 

Minimax je spletni program, do katerega uporabnik preko spletnega brskalnika. Novosti in dopolnitve so nameščene na strežnik za vse uporabnike. Poglejte zadnje dopolnitve.
Prikaži video

 

Vsebina posnetka

 • Več načinov plačila na izdanem računu (na primer kombinacija Booking in gotovina)
 • Ročno številčenje izdanih računov (namenjeno knjiženju računov, ki so pripravljeni v drugem programu)
 • Podatek o masi artikla pri tiskanju dokumentov
 • Podatek o datumu in uri pošiljanja računov in predračunov
 • Možnost izdaje računov za predplačilo tudi izdajateljem, ki niso davčni zavezanci (zaradi lastne evidence)
 • Dodatni opisi in klavzule na izdanih računih
 • Predlaganje možnih kompenzacij
 • Podatek o stranki in delavcu na seznamu knjižb v Dvostavnem knjigovodstvu
 • Uvoz prometa zalog preko Excela (začetno stanje, prejemi, izdaje)
 • Količinsko vodenje zalog (na primer za prejete konsignacije)
 • Nov način knjiženja prenosa med skladišči
 • Več možnih povračil pri obračunu poslovodenja
 • Dopolnjen analitični REK za napotene delavce (za obdobje, ko niso bili napoteni v tujino)
 • Več možnosti v Nabiralniku (shranjevanje .pdf datoteke izpiska na bančni izpisek, pripenjanje dokumentov na nove in obstoječe temeljnice, stranke in delavce)
 • Obračun storitev računovodskega servisa tudi glede na datum nastanka knjižb (ne samo datuma temeljnice)
 • Rekapitulacija opravljenega dela po uporabnikih (delavcih servisa)