Minimax kalkulator

Vnesite bruto znesek

Dodatek za delovno dobo naj bo med x in y.


Število otrok naj bo med x in y.

Število otrok s posebnimi potrebami naj bo med x in y.

Dodatek za prehrano naj bo med x in y.

Dodatek za prevoz naj bo med x in y.
Opis % Osnova Znesek
Redno delo
Dodatek za delovno dobo
SKUPAJ BRUTO
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za starševko varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Skupaj prispevki iz plač
Posebna olajšava za dohodnino
Splošna olajšava za dohodnino
Akontacija dohodnine
SKUPAJ NETO
 
Povračilo stroškov do uredbe vlade - prevoz
Povračilo stroškov do uredbe vlade - prehrana
 
ZA IZPLAČILO
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Prispevek za starševko varstvo
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Skupaj prispevki na plače
 
SKUPAJ STROŠKI PLAČ