Tag Archives: analize

Lahko delodajalec preverja delavca na bolniškem dopustu?

Po ugotovitvah, ki jih je v poročilu za leto 2021 pripravil NIJZ, se je večina kazalnikov bolniške odsotnosti povišala. Z dela je bilo zaradi bolniškega dopusta, glede na leto 2020, odsotnih več zaposlenih, ki so b... Read more

Denarni tok – kaj želijo banke in kako je (lahko) v realnosti?

Kaj je denarni tok? Denarni tok podjetja so denarna sredstva, ki podjetju ostanejo po zaključku nekega obdobja po prejemu vseh prilivov (plačila prodanih storitev, proizvodov, blaga, prejete subvencije, vračila davko... Read more

Kako preveriti, ali poslovni partner kaj skriva?

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje - vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto p... Read more