Kako razumeti davčni obračun (DDPO)?

BREZPLAČNI WEBINAR

 

Na webinarju smo pokazali, kako obrazec DDPO spremenimo v obliko, ki bo razumljiva tudi lastnikom in podjetnikom. To bo pri razumevanju pomagalo tudi tistim, ki davčni obračun sestavljajo prvič.

 

O predavateljici: Silva Koritnik Rakela, DipIFR, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Predava tudi na Slovenskem inštitutu za revizijo pri predmetih SRS in MSRP.

V posnetku smo prikazali

  • Izkaz poslovnega izida kot osnova za DDPO obračun
  • Zakaj se računovodski dobiček razlikuje od davčne osnove?
  • Predpisan obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  • Zgled izračuna davčne obveznosti in (nekaj) o odloženih davkih