Za varen dostop do Minimaxa lahko izberete dostop z digitalnim potrdilom ali metodo preverjanja v dveh korakih.

Dostop pa je mogoč tudi samo z uporabniškim imenom in geslom, kar priporočamo samo v fazi preizkušanja programa.

Podprta digitalna potrdila

Za uporabo Minimaxa potrebujete digitalno potrdilo (certifikat) enega od izdajateljev: Sigen-ca, Pošta-CA, Halcom ali NLB. Potrdilo je lahko izdano na pravno ali fizično osebo, vsak uporabnik pa potrebuje svoje digitalno potrdilo. Več informacij, navodila za prevzem, namestitev in ostale informacije dobite na spletnih naslovih izdajateljev: www.halcom.siwww.sigen-ca.si, postarca.posta.si, www.nlb.si/acnlb.

Namesto digitalnega potrdila lahko za prijavo v program uporabljate tudi preverjanje v dveh korakih.

Kaj je preverjanje v dveh korakih pri prijavi v program?

Metoda preverjanja v dveh korakih predstavlja enako stopnjo varnosti vašega uporabniškega računa kot prijava z digitalnim potrdilom.

Pri prijavi potrebujete dve stvari:

1. vaše uporabniško ime in geslo in

2. enkratno prijavno kodo, ki jo dobite preko SMS sporočila.

Lahko se odločite, da svoji napravi (računalniku, tablici, telefonu) zaupate in kode vam pri prijavi ne bo treba vnašati. Če se boste želeli prijaviti na drugi napravi, boste še vedno morali vnesti kodo.

Ali Minimax omogoča davčno potrjevanje računov?

Da, Minimax omogoča davčno potrjevanje gotovinskih izdanih računov.

Če uporabljate drug program za gotovinsko poslovanje, lahko v Minimax prenašate dnevne iztržke s podatki za DDV ter knjiženje zalog.

Ali Minimax omogoča izmenjavo e-računov z UJP in med gospodarskimi družbami?

Da. Minimax je povezan s ponudnikom e-poti Edonet (Seyfor d.o.o.), ki omogoča pošiljanje e-računov proračunskim uporabnikom na portal UJP, in izmenjavo z gospodarskimi družbami v omrežju Edonet, ki je povezan s programi Minimax, Saop in Opal. Prejemanje dokumentov je brezplačno, pošiljanje pa se obračuna po ceniku.

Poleg Edoneta je Minimax povezan tudi s ponudnikom e-poti ZZI (omrežje bizBox), izstavljanje e-računov se obračuna po ceniku ZZI storitev.

V čem se Minimax razlikuje od klasičnih programov, ki so nameščeni na računalniku?

Minimax je spletni poslovni program, kar pomeni, da ni nameščen na lokalnem računalniku uporabnika, ampak na oddaljenem spletnem strežniku, do katerega dostopa uporabnik preko interneta.

Pri uporabniku niso potrebne nobene nadgradnje in vzdrževanja programa.

Če se uporabniku na primer pokvari računalnik, lahko dostopa do istih podatkov s katerega koli drugega računalnika in takoj nadaljuje z delom.

Ali je program redno vzdrževan?

Da. Ponudnik programa ves čas skrbi za zakonske spremembe in ažurnost spremenljivih podatkov za obračune, ki so vedno pravočasno sistemsko vneseni.

Poleg nadgradenj, ki jih narekuje zakonodaja, ponudnik dodaja tudi številne nove funkcionalnosti z novimi verzijami.

Ali je Minimax dostopen ves čas?

Da. Program je dostopen 24 ur na dan vse dni v tednu.

Občasno je dostop za krajši čas prekinjen zaradi vzdrževalnih posegov na strežniku, ki pa potekajo v nočnih urah, uporabniki pa so o prekinitvi vedno pravočasno v naprej obveščeni.

Ali lahko program uporabljamo na več lokacijah?
 

Da. Program je idealen za delo na različnih lokacijah, saj potrebujete le računalnik z dostopom do interneta in nameščenim digitalnim certifikatom. Do svojih podatkov lahko dostopate od kjer koli in vedno imate ažuren pregled.

Ali se pomoč uporabnikom plačuje posebej?

Ne. Dostop do vseh navodil, primerov in pogostih vprašanj ter možnost pošiljanja zahtev za pomoč iz programa so brezplačni.

Brezplačna pomoč se nanaša na delo s programom in ne na računovodska in davčna vprašanja. 

Ali se nadgradnje programa plačuje posebej?

Ne. V ceni uporabe programa so zajete vse vsebinske nadgradnje (zaradi zakonodaje in dodajanje novih funkcionalnosti).

Vse nadgradnje so brezplačne in ker se nameščajo na ponudnikov strežnik, uporabniku za nadgradnje ni treba skrbeti.

Uporabnik z vsako prijavo v program dostopa do zadnje različice programa. 

 

 

Za vnos katerih obračunskih podatkov skrbi Seyfor?

Ažurno skrbimo za vnos obračunskih podatkov za vse uporabnike Minimaxa:

Dohodninska lestvica in olajšave, povprečna plača, minimalna plača, delovni dnevi, prazniki ter ure za vsak mesec, regres, dnevnice za vse države sveta, regres za prehrano, prevoz na delo in kilometrina, pavšal za dopolnilno dejavnost, jubilejne nagrade in odpravnine, zakonsko predpisana mera zamudnih obresti, tečaj Banke Slovenije za vse valute …

 

Vzdržujemo tudi sistemske šifrante:

Kontni načrt, nastavitve za knjiženje vseh dokumentov in obračunov glede na tip organizacije (gospodarska družba, sp, društvo, pravna oseba zasebnega prava), nastavitve za letne obdelave, amortizacijske stopnje v skladu z DDPO…

Uporabniku ni treba nič narediti, Seyfor podatke pravočasno vnese v program za vse uporabnike.

Kako se povežeta podjetnik in računovodski servis?

Organizacija: Imamo zunanji računovodski servis, oba bova uporabljala Minimax.

Imate dve možnosti:
1.  Računovodski servis vam enostavno dodeli dostop do vaše organizacije z enim od paketov Minimax Poslovanje ali MINI Računovodstvo.
(V tem primeru bomo ta dostop zaračunali računovodji, ki ga bo nato skupaj s svojimi storitvami zaračunal vam).

2. Lahko pa sklenete tudi vi pogodbo za licenčnino in izberete enega izmed paketov Minimax Poslovanje ali MINI Računovodstvo ter servisu omogočite dostop do svoje organizacije.
(V tem primeru bomo licenčnino za ta paket zaračunali neposredno vam – podjetniku).

V obeh primerih veljajo enake cene, funkcionalnosti in način dela. 

Ali se lahko v program uvozijo podatki iz drugega računovodskega programa?

Da, večino podatkov  lahko uvozite sami kar iz Excela, na primer: stranke, delavci, analitike, register osnovnih sredstev, otvoritveno stanje, odprte postavke. Več o uvozu v Minimax

Podatki se lahko samodejno prenašajo tudi preko API programskega vmesnika.

Kakšna je priporočljiva oz. minimalna oprema za uporabo Minimaxa?

Za uporabo Minimaxa ne potrebujete visoko zmogljive opreme.

Podprti brskalniki

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox

Druga programska oprema

  • nameščena zadnja različica Adobe Acrobat Reader, z nameščenimi vsemi posodobitvami
  • nameščen Microsoft Excel (za branje in urejanje izvozov v Excel)

Ostalo

  • hiter dostop do interneta (npr. ADSL) s pasovno širino v smeri do uporabnika vsaj 1024kb/s (prosto za delo z Minimaxom)
Odkrijte novo dimenzijo poslovanja s sistemom Minimax.

Začnite uporabljati Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO POGLEJTE SPLETNO PREDSTAVITEV