Po dogodku ZRS Minimax pomladno srečanje 2021 | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem
Posnetki predavanj
Uvodni pozdrav, Petra Šinigoj, direktorica Saop d.o.o.
Novosti v Minimaxu, Matija Ščuka, produktni vodja Minimax

Delo na domu: Redna oblika in izredne razmere, Irena Kamenščak, davčna in pravna svetovalka, BDO svetovanje

Od stresa in izgorelosti do osebne moči, Saška Klemenčič, NLP coach

>