Kako lahko vplivamo na davčni rezultat?

Preverili smo, kako lahko vplivamo na davčni rezultat pri poslovanju. 

 

Pomembno lahko na zmanjšanje davčne osnove vplivajo tudi različne olajšave, ki jih lahko uveljavljamo pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti.

Vsebina posnetka

  • Kaj je osnova za izračun davka?
  • Kateri prihodki so izvzeti iz davčne osnove?
  • Kateri odhodki se ne priznavajo pri davčni osnovi?
  • Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
  • Olajšave za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva
  • Olajšave za zaposlovanje in pokojninsko zavarovanje
  • Olajšave za donacije
  • Reprezentanca in darila za poslovne partnerje, zaposlene in njihove otroke