Hvala za prijavo – Srečanje ZRS | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Hvala za vašo prijavo na srečanje Združenja Računovodskih servisov Minimax. 

Srečamo se v petek, 20. oktobra, v Tehnološkem parku v Ljubljani.