Spremembe MSRP lahko vplivajo na SRS uporabnike že v 2018

Na webinarju smo spregovorili o nekaterih spremembah, ki jih prinaša zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP). Že danes pa je znano, da bodo spremembe vplivale tudi na zbirko slovenskih računovodskih standardov (SRS).

V posnetku je strokovnjakinja Silva Koritnik Rakela iz Izobraževalne hiše Cilj predstavila tri ključne MSRP standarde: MSRP 9 – Finančni instrumenti, MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, MSRP 16 – Najemi.