Planiranje poslovanja za podjetnike

 

 

Samo če imamo dober pregled nad svojim poslovanjem, si lahko postavimo realne poslovne cilje.

 

V kratkem posnetku smo predstavili nekaj strategij in priporočil za planiranje, da bodo cilji lažje dosegljivi.

 

Vsebina posnetka

  • Pregled nad poslovanjem

  • Spremljanje opravil

  • Upravljanje s časom

  • Poznavanje financ

  • Postavljanje ciljev