Komu, kdaj in kako moramo izplačati regres? | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Komu, kdaj in kako moramo izplačati regres?

 

Pravica do letnega dopusta je temeljna pravica delavca iz delovnega razmerja in se ji delavec ne more odreči niti z enostransko izjavo niti s sporazumom z delodajalcem o odpovedi pravici ali denarnem nadomestilu za neizrabljeni letni dopust.

 

Vsebina posnetka

  • Kdo je upravičen do izplačila?
  • Kakšni so roki za izplačilo?
  • Kako določim višino regresa?
  • Kdaj delavcu pripada sorazmerni del regresa?
  • Kdaj pride do vračila regresa?
  • Kako je regres obdavčen?
  • Praktični primeri izplačila regresa