Posnetek: Katere računovodske in davčne evidence mora voditi samostojni podjetnik? | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Katere računovodske in davčne evidence mora voditi samostojni podjetnik?