Posnetek: Kako razumeti davčni obračun (DDPO)? | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Kako razumeti davčni obračun (DDPO)?