Posnetek: Kako poenostaviti vodenje obveznih evidenc samostojnega podjetnika? | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Kako poenostaviti vodenje obveznih evidenc samostojnega podjetnika?