Kako podjetnik pravilno obračuna prispevke? | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Kako podjetnik pravilno obračuna prispevke?

 

 

Samostojni podjetniki so sami zavezanci za plačilo prispevkov, višina pa se spreminja, saj je odvisna tudi od dobička in že obračunanih prispevkov.  V  kratkem posnetku smo pokazali, kakšen obračun prispevkov zahteva FURS.   

 

Vsebina posnetka

  • Zakaj mora s.p. plačevati prispevke?

  • Kakšne so (najnižje in najvišje) osnove za prispevke in od česa so odvisne?

  • Pomembni roki (obračun, poročanje davčnemu organu, plačilo)