Vrste dopusta, njegova izraba in primer odločbe | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Vrste dopusta, njegova izraba in primer odločbe

V priročniku smo prikazali osnovne informacije o vrstah dopusta, koliko dopusta pripada zaposlenim, in kaj mora delodajalec upoštevati pri pripravi odločbe o dopustu.

Prikaži e-priročnik