Uveljavljanje nadomestil za plače

Interventni »mega zakon« (ZIUZEOP), ki je stopil v veljavo 11. aprila 2020, omogoča povračilo nadomestila plače za tiste zaposlene, ki so jih delodajalci napotili na začasno čakanje na delo, ali so odsotni zaradi višje sile.

V sodelovanju s podjetjem BDO d.o.o. smo pripravili smernice, kako pravilno oddati vloge, da boste upravičeni do vseh nadomestil. 

Prikaži e-priročnik