Računovodske kontrole pred pripravo bilanc

V priročniku smo prikazali, kako pregledati bruto bilanco in kako se prepričati, da so poknjiženi vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na obračunsko leto. To je podlaga, ki omogoča, da začnete s sestavljanjem obračuna in računovodskih izkazov.

Prikaži e-priročnik