Prvi pogovor med podjetnikom in računovodjo | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Prvi pogovor med podjetnikom in računovodjo

Smiselno je, da podjetnik prvi razgovor z računovodjo izvede še pred ustanovitvijo svojega podjetja. S tem bosta lažje postavila temelje nadaljnjega sodelovanja. 

Prikaži e-priročnik