Povezava med Minimaxom in POS blagajno Shopsy | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Povezava med Minimaxom in POS blagajno Shopsy

V priročniku smo prikazali, kakšne so prednosti povezave med Minimaxom in enostavno POS blagajno Shopsy. 

Prikaži e-priročnik