Obvezne evidence podjetnika

V priročniku prikazujemo, katere evidence morate voditi, če poslujete kot samostojni podjetnik. Pri tem pa morate biti pozorni tudi na čas hrambe vseh evidenc.

Prenesi priročnik

 

Minimax poenostavlja vodenje evidenc podjetnika.