Knjiženje dogodkov povezanih z osnovnimi sredstvi

V priročniku smo prikazali najbolj pogoste dogodke, s katerimi se v podjetjih srečujete, ko obravnavate pridobitev, amortizacijo ali odtujitev opreme.

Prikaži e-priročnik