Evidenca o opravljanju kratkotrajnega dela

Za vsako osebo, ki izvaja kratkotrajno delo, mora delodajalec voditi evidenco. Za namene evidence mora delodajalec zbrati in zabeležiti naslednje podatke:

    • osebno ime, naslov, davčno številko osebe,
    • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, po dnevih,
    • skupno število opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

Prenesi dokument