Davčne novosti 2020

V priročniku smo prikazali davčne novosti, ki bodo skoraj zagotovo vplivale tudi na vaše poslovanje.
Predstavljene so na enostaven in pregleden način.

Prikaži e-priročnik