Covid-19: Pregled interventne zakonodaje in ukrepov | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Covid-19: Pregled interventne zakonodaje in ukrepov

V dokumentu najdete shemo, iz katere je razvidno, kdaj je bila zakonodaja sprejeta in za katero obdobje velja. 

Prikaži dokument