Zaloge lahko vodimo po metodi drsečih povprečnih cen za eno ali več skladišč.

 

Različni artikli (blago, material, izdelki in polizdelki) vstopajo v skladišče, se premikajo ter izstopajo iz skladišča. Povežemo jih lahko s fakturiranjem in dvostavnim knjigovodstvom.

 

Vodenje zalog omogoča evidenco:

 • prejemi od dobaviteljev, iz proizvodnje in od naročnikov (povečanje zaloge),
 • izdaje kupcem, v proizvodnjo ali naročnikom (zmanjšanje zaloge),
 • prenosnice med skladišči (prerazporejanje zaloge)
 • dve vrsti inventure: ugotavljanje viškov in manjkov ter ugotavljanje porabe (razbremenijo se zaloge),
 • začetno stanje zalog lahko v Minimax enostavno uvozimo.

 

Hiter vnos dokumentov v povezavi z zalogami:

 • Kopiranje prejema v prejem.
 • Kopiranje prejema v izdajo.
 • Kopiranje izdaje v izdajo.
 • Kopiranje izdaje v izdani račun.
 • Kopiranje prejetega naročila v izdajo.
 • Kopiranje izdanega naročila v izdajo in prejem.
 • Samodejno knjiženje obračuna zalog. 

 

Povezave z drugimi programi

Podatki za knjiženje zalog se lahko uvažajo ali prenašajo tudi iz drugih programov, na primer spletnih trgovin in programov za maloprodajo.

 

Baza znanja

 

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO