Nadzorna plošča za podjetnike

Na nadzorni plošči podjetja je pregled nad stanjem plačil izdanih in prejetih računov, najbolje prodajani artikli ter pregled največjih dolžnikov in upnikov. 

 

Prikažemo lahko tudi druge preglede na podlagi podatkov iz knjigovodstva.

Primeri pregledov:

  • Primerjava prihodkov in stroškov za tekoče in preteklo leto
  • Odprte postavke (kupci)
  • Odprte postavke (dobavitelji)
  • Promet po kupcih (lestvica največjih)
  • Promet po dobaviteljih (lestvica največjih)
  • Stroški po vrstah (material, storitve, amortizacija, stroški dela…)
  • Pregled za posamezni projekt: prihodki, stroški in razlika
  • Pregled dobička za vse projekte
 

 

Nadzorna plošča za računoovdje

Računovodja ima nadzor nad organizacijami (svojimi strankami) in opravili. 

Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati program Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO