Naloge za službena potovanja lahko izstavljamo, tiskamo, obračunavamo in knjižimo. Hranijo se v dokumentnem sistemu.
Hiter in preprost vnos potnega naloga 

V Minimaxu je priprava potnih nalogov preprosta in hitra. Zaposleni ne izgubljajo časa z nepotrebnim klikanjem. Povezava z orodjem Google maps omogoča, da se za relacijo predlaga pot in izračunajo kilometri. S tem je omogočen kakovosten nadzor nad porabljenimi kilometri. Samodejno se izračuna tudi višina dnevnice, glede na trajanje in državo, dodajati pa je mogoče tudi ostale stroške (parkirnine, cestnine, stroške nočitev, nakupa sejemskih vstopnic…). 

Urejanje potnih nalogov 

Potne naloge lahko pripravimo vnaprej in jih knjižimo za nazaj. Lahko jih preprosto kopiramo, urejamo in brišemo. Na enem nalogu lahko obračunamo dnevnice za več relacij in več držav. Če upoštevamo zagotovljene obroke, se avtomatično zniža višina dnevnic v skladu z zakonodajo.

Dostopno kjerkoli 

Minimax je program, ki deluje v oblaku, zato vaši zaposleni do potnih nalogov dostopajo od kjerkoli in ni potrebna prisotnost v pisarni. Dovolj je le računalnik in povezava s spletom.

Vedno usklajeno z zakonodajo 

Višina dnevnic je vedno usklajena z zakonodajo, saj za vnos dnevnic za vse države sveta skrbi Saop.

Samodejno knjiženje, REK obrazci in plačilni nalogi

S potrditvijo obračuna potnega naloga (glede na pravice), se izdela samodejna temeljnica z ustreznimi knjižbami v glavno knjigo. Lahko se pripravijo tudi obrazci REK-1, ki jih z enim klikom oddamo na E-davke  in plačilni nalogi, ki jih lahko uvozimo v bančni program. 

Omejene uporabniške pravice 

Vsakemu zaposlenemu je mogoče nastaviti uporabniške pravice, tako da potne naloge pripravlja vsak samostojno. Potni nalogi se številčijo za vsakega delavca posebej, prvo številko pa izberete sami. V sistemu se samodejno pripravijo dokumenti za računovodstvo, zato jih računovodja z enim klikom poknjiži. 

 Baza znanja
miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO