Minimax samodejno pripravi plačilne naloge pri vseh obračunih in dokumentih, kjer nastane obveznost za plačilo: prejeti računi, obračun plač, obračun prispevkov zasebnika, obračun poslovodenja, obračun drugih osebnih prejemkov ter obračun DDV.

 

  • Samodejni plačilni nalogi vsebujejo vse potrebne podatke (ustrezni podračuni in sklici za plačilo posameznih dajatev državi, podatki o prejemniku, znesek).
  • Izberemo lahko vse ali posamezne naloge in jih shranimo v datoteko, ki jo nato uvozimo v katero koli slovensko spletno banko, kjer naloge samo še podpišemo.
  • Datoteko lahko pošljemo tudi po e-pošti in naloge uvozi v spletno banko nekdo drug (na primer servis pošlje datoteko podjetniku).
  • Na en nalog lahko združimo več nalogov z istim TRR prejemnika (na primer plačilo več računov istemu dobavitelju).
  • Naloge lahko sami vnašamo, kopiramo in urejamo.
  • Za povračila obveznosti do delavcev lahko izdelamo samodejne plačilne naloge.
  • Pri samodejni izdelavi plačilnih nalogov oblikuje program notranje sklice, na podlagi katerih pri uvozu bančnih izpiskov program za večino postavk predlaga, kako jih bo zaprl (konto, stranka, račun).
Plačilni nalogi in poboti (dvostranski in ePobot)

Pri pripravi podatkov za ePobot se nalogi za obveznosti, ki jih prijavljamo v pobot, samodejno umaknejo v arhiv. Ko je izveden pobot in dokončno potrdimo kompenzacije, se nalogi za obveznosti, ki niso bile pobotane, vrnejo iz arhiva. Če pa so bile obveznosti delno pobotane, se pripravijo novi plačilni nalogi samo za odprti del obveznosti.

 
Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO