E-računi | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem
Proračunskim uporabnikom moramo v skladu z zakonodajo izdajati e-račune, pa tudi sicer lahko podjetje z e-računi prihrani tudi do 60 % stroškov, ki sicer nastanejo pri izdaji računov. Minimax omogoča enostavno izdajanje ter elektronsko izmenjavo e-računov. 

 

Izdani e-računi 

 

Program Minimax pripravi tri datoteke v skladu z zakonodajo:

  • e-račun
  • ovojnica e-računa
  • račun v formatu PDF 
 
Pošiljanje e-računa na e-mail prejemnika 

E-račun lahko enostavno pošljemo na e-poštni naslov kupca. Ta e-račun nato uvozi v svoj ERP ali bančni program, oziroma račun sam natisne. Tak način posredovanja e-računov je primeren za gospodarstvo, ne pa za proračunske uporabnike.

Posredovanje računov preko e-banke 

Minimax pripravi vse potrebno za uvoz e-računov v e-banko. Prednost je v tem, da lahko z enim uvozom v e-banko prenesemo več računov hkrati, banka pa jih po ustreznih kanalih posreduje kupcem, ki račune prejmejo v svojih e-bančnih programih. Primerno tudi za proračunske uporabnike.

Posredovanje preko posrednika BizBox

BizBox je spletni portal, ki združuje poslovnemu uporabniku prijazno brezpapirno poslovanje s partnerji, brez namestitve dodatne programske opreme. Integracija z Minimaxom omogoča enostavno pošiljanje e-računov preko sistema in s tem omogoča še boljši nadzor nad poslovanjem. O bizBoxu

Podpisovanje e-računov

Podpisovanje e-računov nemoteno deluje na operacijskih sistemih Windows, Linux in Mac. 

Prejeti e-računi
Uvoz e-računov

V Minimax lahko uvozimo e-račune, ki jih prenesemo iz bančnega programa oziroma dobimo preko e-pošte (na primer e-račune, ki jih je tudi dobavitelj pripravil v Minimaxu). Program pripravi osnutke prejetih računov, ki imajo že izpolnjene vse znane podatke (datum opravljanja, zapadlosti in prejema, znesek in originalno številko prejetega računa) ter shranjeno prilogo (pdf sliko računa in e-račun).

Izmenjava e-računov z bankami in UJP

Minimax je povezan s programom bizBox, ki omogoča izmenjavo e-računov med gospodarskimi družbami in s proračunskimi uporabniki. Prejemanje e-računov preko bizBox je brezplačno, izstavljanje e-računov pa se obračuna po ceniku storitev.

Baza znanja
Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO