Program omogoča enostaven obračun drugih osebnih prejemkov iz bruto ali neto zneska

 

Obračun drugih osebnih prejemkov v neto ali bruto znesku: 

 • avtorski honorarji, prenos premoženjske pravice,
 • nagrade,
 • podjemne pogodbe,
 • štipendije, delo dijakov in študentov,
 • sejnine,
 • osebno dopolnilno delo,
 • samozaposleni v kulturi, dohodek iz domače obrti,
 • najemnine brez in z normiranimi stroški,
 • finančni najem, dividende, obresti od posojil,
 • pogodba športniku nerezidentu, splošno koristno delo, dobitki pri nagradnih igrah.

 

Pri obračunu v treh enostavnih korakih se pripravijo:

 • obrazci za DURS (REK1 oziroma REK2), ki jih lahko oddamo na eDavke neposredno iz programa ali jih shranimo v xml datoteko in jih nato uvozimo v sistem eDavkov.
 • vsi potrebni obrazci za prejemnike izplačil ter arhiv podjetja.
 • plačilni nalogi z individualnimi sklici za posamezne vrste dajatev, ki jih lahko uvozimo v spletno banko,
 • avtomatična temeljnica z vknjižbami obveznosti in stroškov v glavno knjigo.

 

Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov!

V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

 • višina neobdavčenih zneskov za posamezna izplačila,
 • pavšalni prispevki
 • podračuni in sklici za plačilo dajatev
Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO