Dnevni iztržek je povezan z dejavnostjo, kjer pri poslovanju uporabljamo drugo orodje (blagajniški program ali registrsko blagajno npr. v trgovini ali gostinstvu).

 

V dnevni iztržek vnašamo podatke iz posameznega zaključka blagajniškega dne, in sicer:

  • Vrednosti po davčnih osnovah dnevnega inkasa ter razporeditev prihodka od prodaje
  • Oblika prejetega plačila, poleg gotovine v domači ali tuji denarni valuti lahko poljubno vnašamo plačila preko različnih plačilnih/kreditnih kartic, bonov itd.
  • Vnos računov davčnim zavezancem, ki so del dnevnega inkasa
  • Vnos računov, ki niso del dnevnega inkasa in se vodijo kot terjatve

 

V primeru večjega števila poslovalnic lahko dnevni iztržek ločujemo po analitiki in tako zagotovimo ločeno knjiženje ter pregledovanja prihodkov za posamezno poslovalnico.

Dnevni iztržek omogoča povezavo z modulom »Maloprodaja« in s pomočjo ustrezne analitike pripravi za vsako poslovalnico glede na izpolnjene podatke promet:

  • Gotovinska prodaja,
  • Negotovinska prodaja,
  • Lastna raba

 

Samodejno knjiženje

 

Ob potrditvi dnevnega iztržka izdela program samodejno temeljnico, ki vključuje tudi podatke za DDV.

Če vnašamo račune, ki niso del dnevnega inkasa, se za vsak račun samodejno izdela temeljnica.

Posamezen promet maloprodaje pripravi ločeno temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.

 

Povezave z drugimi programi

 

Dnevni iztržki se lahko prenašajo tudi iz drugih programov:

 

Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO