Delovni nalog je interni dokument, ki je namenjen naročanju in spremljanju dogodkov znotraj organizacije. Lahko so povezani z materialnim in blagovnim poslovanjem.

V program za računovodstvo miniMAX vnašamo splošne podatke o naročilu (datumi, kupec, veza, opombe), in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih in količinah. Z vnosom različnih datumov lahko nadziramo delovni proces, spremljamo razhajanja med napovedanimi roki dobave in dejanskimi dobavami, načrtujemo količine zalog …
Artikli imajo lahko sestavnice.
Delavci imajo lahko različne pravice za vnos in pregled delovnih nalogov in drugih dokumentov, povezanih z zalogami.

Hitri vnos dokumentov

Kopiranje v prejem (prenesejo se izdelki oziroma polizdelki).
Kopiranje v izdajo (prenese se poraba po sestavnicah).
Kopiranje v račun (prenesejo se izdelki oziroma polizdelki).
Kopiranje v predračun (prenesejo se izdelki oziroma polizdelki).

 

Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO