Evidenca o opravljanju kratkotrajnega dela

BREZPLAČNI DOKUMENT

Delodajalci, ki želijo v kratkotrajno delo vključiti svoje sorodnike, morajo voditi evidenco o opravljanju kratkotrajnega dela. Za lažji začetek smo vam pripravili predlogo. Ne pozabite, da morate evidence hraniti dve leti po zaključku dela.