Megazakon: Konkretni napotki za uveljavljanje nadomestil za plače

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Interventni »mega zakon« (ZIUZEOP) omogoča povračilo nadomestila plače za tiste zaposlene, ki so jih delodajalci napotili na začasno čakanje na delo, ali so odsotni zaradi višje sile. Do povračila nadomestila za mesec marec boste upravičeni le, če boste oddali pravilno izpolnjeno vlogo do 18. aprila. Če je bilo čakanje na delo vmes prekinjeno, je treba oddati več vlog. 

V sodelovanju s podjetjem BDO d.o.o. pripravili smernice, kako pravilno prijaviti vloge,  da boste upravičeni do vseh nadomestil.

Kako to pravilno izvedete, smo zapisali v priročniku.

 

Kaj boste našli v priročniku?

  • Vloga za povračilo nadomestila plače zaradi čakanja na delo doma
  • Vloga za povračilo nadomestila plače zaradi višje sile
  • Prekinitev čakanja na delo, večkratno čakanje