Spremembe pri obračunu DDPO za leto 2022

BREZPLAČNI E-PRIROČNIK

 

Dr. Mateja Drobež Tomšič, strokovna svetovalka pri Zvezi RFR, je za nas pripravila priročnik o vplivu novosti na sestavljanje davčnega obračuna za leto 2022.

 

Februar 2023

V priročniku boste našli

  • Davčno priznavanje rezervacij
  • Odpis terjatev z davčnega vidika
  • Reprezentanca in stroški nadzornega sveta
  • Amortizacija
  • Olajšava za zaposlovanje
  • Nova olajšava za investiranje v digitalni in zeleni prehod
  • Olajšava za praktično delo učencev, dijakov in študentov
  • Olajšava za donacije