Povezava med Minimaxom in POS blagajno Shopsy

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Shopsy je enostavna POS blagajna, ki omogoča izdajanje davčno potrjenih računov. Povezana je z Minimaxom in s tem omogoča enostaven in hiter prenos podatkov med sistemoma.

Kaj boste našli v priročniku?

  • Kako so v frizerskem salonu poenostavili sodelovanje z računovodjo?
  • Kako enostaven je prenos podatkov o zalogah in izdanih računih v primeru samostojnega podjetnika vodoinštalaterja?
  • Zakaj lahko računovodja sproti obdela vso dokumentacijo tudi malo večje pekarne, ki ima zaloge, veleprodajo in maloprodajo?
  • Zakaj podjetnikom ni treba več nositi dokumentacije v računovodstvo?