Izvajanje zakonodaje o pranju denarja v računovodskem servisu

BREZPLAČNI E-PRIROČNIK

Izvajalci računovodskih storitev so ravno tako, kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V priročniku prikazujemo, kako se morajo izvajalci računovodskih storitev organizirati, da bodo skladni z zakonodajo. 

Kaj boste našli v priročniku?

  • Kaj je pranje denarja?
  • Katere so ključne naloge, ki jih mora izvesti izvajalec računovodskih storitev?
  • Kako izvedemo pregled stranke?
  • Kaj je Pravilnik o izvajanju notranje kontrole?
  • Kakšen mora biti letni program usposabljanja zaposlenih?
  • Kateri so glavni indikatorji, s katerimi lahko prepoznamo sumljive transakcije?