Blog

Izguba ali uničenje poslovne dokumentacije

Izguba poslovne dokumentacije ni pogojena le z naravnimi nesrečami, kot smo jim bili priča pred kratkim, ko je voda zalila in uničila marsikatero računovodsko in davčno dokumentacijo. Do tega prihaja pogosteje, kot ... Read more

Počitnice v šolskem letu 2023/24

Poletje se približuje koncu, šolske počitnice se iztekajo, in s tem se intenzivno odvijajo tudi priprave na novo šolsko leto že. Vsi vemo, da šolski koledar ne vpliva samo na učence in starše, temveč tudi na pos... Read more

Donacije po poplavah in njihova obdavčitev

Slovenijo je v začetku avgusta 2023 zajelo obilno deževje, ki je povzročilo katastrofalne poplave v večjem delu države. Številni ljudje so ostali brez strehe nad glavo, elektrike, pitne vode in drugih osnovnih potr... Read more

Poplave 2023 – ukrepi za pomoč pri odpravi posledic

Nedavne poplave so povzročile ogromno škodo, zato je vlada sprejela vrsto ukrepov, s katerimi želi vsaj deloma pomagati podjetjem in prebivalcem v prizadetih občinah. Eden najpomembnejših je zagotovo Zakon o spremem... Read more

Ste pripravljeni na spremembe glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa?

Delovni čas in vodenje zakonitih evidenc o izrabi delovnega časa delodajalcem pogosto povzročata nemalo izzivov. Uveljavljajo se fleksibilnejši pristopi, potreba po večji prožnosti in želja po učinkovitejšem usk... Read more

Regres 2023

Hitro se bliža rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi... Read more

S sprejemom ZVOP-2 je možno izrekanje kazni po GDPR

Januarja je začel veljati Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki dopolnjuje Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Zakon je pričakovan že dolgo, saj ga je Slovenija sprejela med zadnjimi v EU. Z njim so zda... Read more

Spremembe dohodnine v letu 2023 pri normirancih

Pri sprejemanju sprememb Zakona o dohodnini za leto 2023 je bilo veliko pozornosti namenjene obdavčitvi normiranih s.p.-jev, tako s strani javnosti kot tudi s strani vlade. Nekaj mesecev smo bili priča spreminjanju pre... Read more

Prazniki in šolske počitnice v 2023

Za lažje načrtovanje praznikov in počitnic smo pripravili kratek pregled dela prostih dni v 2023.  V letu 2023 je kar 11 praznikov med tednom. Štiri ponedeljke lahko izkoristimo za podaljšane vikende, štirje tork... Read more

S 1. januarjem nov enotni REK-O obrazec

S 1. januarjem 2023 se uvaja nov REK-O obrazec za poročanje o izplačanih dohodkih, ki bo nadomestil poročanje na REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f in PNIPD obrazcih. Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil i... Read more

Izplačilo poslovne uspešnosti v letu 2022 in 2023

December je čas, ko se večina podjetnikov odloči, da dodatno nagradi svoje zaposlene. Poznamo kar nekaj izrazov, ki se uporabljajo v pogovornem jeziku, božičnica, trinajsta plača, letna nagrada, nagrada za poslovno... Read more

Hrvaška kuna se poslavlja

S 1. januarjem Hrvaška vstopa v evroobmočje, kar pomeni, da se njihova denarna enota, kuna, poslavlja. Od januarja dalje bo na Hrvaškem možno plačevati z evri. V nadaljevanju povzemamo nekaj zanimivih dejstev. Pome... Read more

Z novim letom bodo normiranci plačevali več davka

Avgusta letos je Ministrstvo za finance v javno razpravo dalo paket sprememb davčne zakonodaje. V tem predlogu so bile spremembe, povezane z normiranci, minimalne, o čemer smo pisali v tem blogu. Vlada je 27. 9. potrd... Read more

Višji neobdavčeni znesek prehrane med delom

Zaradi splošne draginje, v katero drsimo, želi vlada s posameznimi ukrepi omogočiti boljši finančni položaj zaposlenih. Tako je s 1. julijem povišala najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov za prevoz na... Read more

Sprememba zakonodaje o evidenci izrabe delovnega časa

Ministrstvo za delo je 28. julija 2022 dalo v javno obravnavo predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-1). ​ Zakaj so se odločili za spremembo zakona? ​ ​Evidenca o izra... Read more

Prazniki in šolski koledar 2022/2023

Poletje se približuje h koncu, šolske počitnice se iztekajo in priprave na novo šolsko leto so v polnem teku. Tudi če sami nimamo otrok, šolski koledar pomembno vpliva na poslovanje podjetij, letos pa bo še neko... Read more

Ponovno se nam obetajo spremembe dohodnine

Ministrstvo za finance je v javno razpravo dalo paket sprememb davčne zakonodaje, v katerih predlaga spremembe štirih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni ... Read more

Pravica do nadomestila plače prostovoljnim gasilcem med intervencijo

Pravica delavca do nadomestila plače za čas opravičene odsotnosti z dela je »v osnovi« določena in urejena v 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v prvem odstavku določa, da ima delavec pravico do n... Read more

Kratkotrajno delo – brezplačna pomoč sorodnika

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki.... Read more

Lahko delodajalec preverja delavca na bolniškem dopustu?

Po ugotovitvah, ki jih je v poročilu za leto 2021 pripravil NIJZ, se je večina kazalnikov bolniške odsotnosti povišala. Z dela je bilo zaradi bolniškega dopusta, glede na leto 2020, odsotnih več zaposlenih, ki so b... Read more

Višji znesek neobdavčenih stroškov za prevoz na delo

V Uradnem listu RS št. 87/22 iz dne 24. 6. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Glavni spremembi sta zapisani v 3. členu ... Read more

Razmišljate o uvedbi skrajšanega delovnega časa?

V zadnjem času je o skrajšanem delovnem času v medijih veliko govora. Nekatera podjetja so že prešla na krajši delovni čas, čeprav zakonodaja temu še ni popolnoma prilagojena. Ko je govora o skrajšanem delovne... Read more

Regres v letu 2022

V maju že marsikdo načrtuje, kako bo letos preživel počitnice. Verjamemo, da se nam obeta lepo in prijetno poletje. Prav dopustu in počitnikovanju je namenjen tudi regres. Pravica do regresa pripada vsem zaposlenim... Read more

Želite zaposliti tujca?

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so v letu 2022 do konca marca izdali 6.645 delovnih dovoljenj za tujce (v celotnem letu 2021 pa 22.561). S koncem marca 2022 je imelo v Sloveniji kar 47.593 tujcev veljavno delovno dovo... Read more

Sprejete novosti pri dohodnini

Državni zbor RS je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re... Read more

Mala zakonodajna sprememba pri delu upokojencev

Razmišljate, da bi zaposlili upokojenca? Zaposlovanje upokojencev lahko predstavlja priložnost za podjetja, saj imajo ti veliko znanja in spretnosti, ki mogoče mladim manjkajo. Pomembni prednosti starejših generaci... Read more

Pregled koristnih vsebin, če pripravljate zaključni račun

Podjetniki in računovodje se pripravljajo za oddajo letnih poročil za leto 2021. Letos je rok za oddajo podaljšan do 3. maja. Vsako leto se mnogi podjetniki znajdejo pred isto zagato:  "Kako že to gre? Kaj moram pr... Read more

Bolniška odsotnost v letu 2022

(Zadnja dopolnitev: 7. 3. 2022) Bolniška odsotnost je začasna odsotnost z dela iz zdravstveno upravičenih razlogov. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov, ki delujejo v sistemu zdravstve... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2022

Za lažje načrtovanje praznikov in počitnic, smo pripravili kratek pregled dela prostih dni v 2022.  Čaka nas 12 praznikov, od tega jih je kar osem med tednom. Pet je ponedeljkov, kar lahko izkoristimo za podaljšan... Read more

Katere so obvezne sestavine (negotovinskega) izdanega računa?

Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Kaj vse mora biti na računu, pa je odvisno od na... Read more

Poslovno obdarovanje

Približujemo se koncu leta, ko večina podjetij svojim poslovnim partnerjem in zaposlenim izkaže pozornost v obliki različnih daril.  Pri tem je dobro vedeti, komu darila podarjamo oziroma, kdo bodo prejemniki. Ali ... Read more

7 stvari, ki naj jih podjetnik preveri pred koncem leta

Pred koncem leta je še čas, da podjetniki preverijo in uredijo poslovne evidence, na podlagi katerih računovodja pripravlja letna poročila. V nadaljevanju predstavljamo nekaj napotkov, ki se nanašajo tako na podjet... Read more

Ne pozabite poročati o prejeti embalaži

Junija smo v blogu na kratko predstavili obveznosti, ki jih prinaša nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži. Podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Uredba je bila sprejeta... Read more

Kdaj se moram registrirati kot atipični zavezanec za DDV?

Ste podjetnik, ki deluje v Sloveniji, in niste zavezanec za DDV, svoje poslovanje pa želite razširiti tudi v druge države EU? Ne glede na to, ali boste svoje storitve prodajali ali pa jih kupovali, se morate registrir... Read more

Šolski koledar vpliva tudi na organizacijo poslovanja

Kakšno bo letošnje šolsko leto, nihče zares ne ve. Upamo, da bo kljub ukrepom čim bolj normalno in otroško razigrano. V nadaljevanju objavljamo koledar šolskih počitnic, ki zagotovo vpliva tudi na organizacijo po... Read more

PKP9: Državna pomoč pri financiranju regresa 2021

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 prinaša ukrepe za področje gospodarstva in turizma v višini 243,5 milijonov evrov. Eden izmed pomembnejših elem... Read more

Pričakovane davčne novosti s 1. januarjem 2022

Zagon gospodarstva po korona krizi je izrednega pomena, zato je vlada pripravila spremembe zakonov, s katerimi želi pospešiti razvoj gospodarstva. V nadaljevanju predstavljamo predlagane spremembe davčne zakonodaje, k... Read more

Od 1. julija dalje je obvezno beleženje odpadne embalaže

Dne 8. aprila 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki vsem podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Pomembna novost uredbe je ta, da vključuje vsa ... Read more

Spletne trgovine: Nova DDV zakonodaja

1. julija stopi v veljavo zakon, ki v EU uvaja nova pravila glede obračunavanja DDV za spletne trgovce. O tem, kaj je poenostavljeno in na kaj je treba biti pozorni, smo se pogovarjali z davčno svetovalko Mojco Müller... Read more

Regres v letu 2021 in pravica do dopusta

Letos se marsikdo z grenkim priokusom sprašuje, kako bo letos z dopustovanjem. Bodo odprti hoteli, kampi? Bomo sploh lahko kam šli? Ne glede na vse dileme pa pravica do regresa pripada vsem zaposlenim, saj je ta zapis... Read more

Kaksna je razlika med nezavezancem in zavezancem za DDV?

Kot je zapisano v ZGD, se lahko vse gospodarske družbe, kakor tudi samostojni podjetniki (vključno z normiranci), ob ustanovitvi odločijo, ali bodo vstopili v sistem DDV. Zavezani k vstopu v sistem DDV pa postanejo, k... Read more

Kako se pri protikoronskih ukrepih izračuna upad prihodkov?

Glede na trenutne zakonske dikcije (saj pravilo predstavlja več PKP-jev) primerjamo celoletne prihodke 2020 glede na 2019, pri čemer je potrebno paziti na določene »specifike«. Čakanje na delo, višja sila in izre... Read more

DDPO – Kaj je pomembno, če pride inšpektor?

Računovodje v tem času vestno pripravljajo podatke, na podlagi katerih bodo pripravili končni davčni obračun. Letos imajo še nekaj dodatnih izzivov, ki so jih s sabo prinesli vsi PKP protikoronski zakoni. Podlaga ... Read more

Ste naredili napako pri obračunu DDPO? Kaj storiti?

»Kdor dela tudi greši. In zato mora imeti tudi možnost popravka«, je bila jasna davčna svetovalka Petra Mlakar na seminarju, ki ga je za Saop izvedla na temo davčnega obračuna za leto 2020. Napake bodo, saj vsi P... Read more

Krizni dodatek pri plači za december 2020

PKP 7 med drugimi ukrepi prinaša tako imenovani krizni dodatek, ki je namenjen zaposlenim, ko so bili v decembru na delovnem mestu. Višina kriznega dodatka znaša 200 EUR oziroma sorazmerni del tega zneska glede na del... Read more

Prazniki in šolski koledar 2021

V letu 2021 bomo imeli 6 praznikov na delovni dan, od teh jih je pet na petek ali ponedeljek, kar pomeni, da lahko načrtujemo podaljšane vikende. Če si vzamete še dan ali dva dopusta, se lahko odpravite tudi na potep... Read more

Izplačilo poslovne uspešnosti ob prejetih sredstvih po PKP

Davčno svetovalko Petro Mlakar smo zaprosili za razjasnitev nekaterih dilem, povezanih z izplačevanjem poslovne uspešnosti v okviru ukrepov PKP.  Z namenom zajezitven škode, ki nastaja zaradi pandemije, je vlada sp... Read more

Katere so obvezne sestavine (negotovinskega) računa

Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Kaj vse mora biti na računu, pa je odvisno od na... Read more

Temeljni mesečni dohodek za samostojne podjetnike, družbenike in kmete

Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5 prinaša novosti, ki so v nekaterih pogledih podobne kot v prejšnjih paketih, je pa tudi nekaj bistvenih ... Read more

Novembra potečejo prva namenska digitalna potrdila za uporabo davčnih blagajn

Če poslujete z gotovino in ste namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno prejeli že leta 2015, ga boste morali v kratkem nujno obnoviti. S pretečenim davčnim potrdilom izdajanje davčno potrjenih računov ne bo... Read more

Kdaj lahko podjetniki zaprosijo za obročno odplačevanje davkov?

Če imate svoje podjetje in ste se znašli v situaciji, da ne morete plačati davkov v enkratnem znesku, lahko prosite za obročno odplačilo. Za obročno odplačevanje lahko zaprosite v eni izmed naslednjih situacij. ... Read more

Covid-19: Kakšna je razlika med karanteno in izolacijo?

Letošnja jesen bo zagotovo drugačna, kot smo jih vajeni. Čeprav eno dejstvo ostaja enako – prebiti se bomo morali skozi vsa virusna in bakterijska obolenja, ki so tukaj vsako jesen. Vendar je letos z nami tudi Covid... Read more

Novost za starše prvošolčkov in šolski koledar 2020/21

Letošnje leto bo verjetno še nekoliko drugačno, kot je bilo preteklo. Ukrepi, povezni z virusom Covid-19, bodo spremenili način dela v šolah. Je pa začetek letošnjega šolskega leta postregel z lepo novostjo za vs... Read more

Sprememba pri poročanju o bonitetah s 1. 7. 2020

Tudi bonitete so lahko način motiviranja zaposlenih. Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec lahko omogoči zaposlenemu. Navadno so bonitete v obliki storitev ali ugodnosti, kot je uporaba službenega avtomobila v zase... Read more

Kako plačati fizičnim osebam

Epidemija je zarezala v trg delovne sile, kjer so na eni strani presežki delavcev, v drugih panogah pa je pomanjkanje zaposlenih, ki bi pokrili določena sezonska dela. Mnogi posamezniki so tudi zaprli svoj s.p. in v pr... Read more

Koliko stane delodajalca 1.000 EUR na delavčevem računu?

Skoraj vsak podjetnik se v nekem trenutku znajde v situaciji, ko začne zaradi povečanega obsega dela razmišljati o novem delavcu. Ena izmed dilem je tudi vprašanje plačila za opravljeno delo.Pripravili smo primerja... Read more

Kaj vse je delo na črno?

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transfer... Read more

Koliko stane zaposlitev študenta in koliko upokojenca?

Danes poznamo na trgu več oblik dela, ki so različne glede na vrsto opravljenih del in status prejemnika dohodka. V tem članku se bomo posvetili dvema; zaposlovanju preko študentske napotnice in začasnem ali občasn... Read more

Razlike pri poslovanju zavoda in društva

Zasebni zavod in društvo sta v svoji osnovi nepridobitni organizaciji. Namen takih organizacij je delovanje za splošno družbeno korist. Njihova posebnost je v tem, da si lastniki ne smejo izplačevati dobička. Kako p... Read more

Covid-19, dopust in regres

Dopust je pravica, ki priprava vsem zaposlenim. Tistim, ki so do 31. 3. prejeli odločbo o dopustu, pripada tudi regres. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredelj... Read more

Največje zmote o e-računih

Vsako podjetje, ki posluje račune izdaja in jih tudi prejema. Računalniki so omogočili, da računov ne pišemo več ročno in s tem prihranimo veliko časa. Zakaj jih še vedno pošiljamo po klasični pošti? Veliko ... Read more

74 vprašanj in odgovorov o ukrepih na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu. Predvideva se, da bo to konec tega tedna.... Read more

Obveznosti in pravice pri delu od doma

V trenutnih razmerah ste računovodje in direktorji postavljeni v situacijo, ko morate narediti skoraj nemogoče in popolnoma reorganizirati delo. V teh dneh Vlada RS pripravlja interventne zakone, s katerimi bo lajšala... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2020

V letu 2020 bomo imeli 7 praznikov na delovni dan, kar 5 manj kot leta 2019.   Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (sreda in četrtek) 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni prazni... Read more

Najpogostejše napake pri davčni obravnavi reprezentance in obdarovanja

O davčni obravnavi poslovnih daril in reprezentance smo pisali pred letom dni v tem zapisu. Tokrat se bomo posvetili najpogostejšim napakam podjetnikov in računovodij. Pogostitev zaposlenih Pri zaposlenih pogosti... Read more

Poslovna darila skozi oči računovodje

Bliža se december, čas, ko obdarujemo poslovne partnerje in zaposlene, ko razveselimo otroke zaposlenih z darili, ki jih prinese dedek Mraz … Organiziramo pogostitev za zaposlene in se ob poslovnih kosilih s poslovni... Read more

Kako do sredstev za razvoj projektov?

Tisti, ki vam je ljuba zgodovina, poznate izraz Eureka, ki ga povezujemo z Arhimedom in njegovim odkritjem.  Tisti, ki se ukvarjamo s področjem javnih razpisov, pa nas EUREKA asociira na enega pomembnejših razpisov s ... Read more

Šolski koledar 2019/2020

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali ... Read more

Koliko stane predvajanje glasbe v lokalu, trgovini, salonu?

Glasbeno podlago slišimo skoraj v vsakem javnem prostoru. V trgovinah, pri frizerjih, gostincih, v dvigalu ali na parkiriščih …  Kot obiskovalci lahko priznamo, da glasba vpliva na naše počutje in ni vseeno ali v... Read more

Prednosti zaposlovanja starejših

Zmanjševanje števila delovno sposobnih in večji delež starejših na trgu dela vse bolj kažeta na nujo, da uporabimo človeški kapital, ki ga predstavljajo starejši. V splošnem se slednjega v Sloveniji veliko podj... Read more

Koliko stane delo študenta?

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice in opravlja občasno delo. Je ena izmed fleksibilnih oblik dela... Read more

Spremenjena obdavčitev regresa v letu 2019

V letu 2019 se spreminja obdavčitev regresa, česar bodo najbolj veseli predvsem delavci. Država je namreč izplačilo regresa razbremenila dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Vlada je dne 25. 4. 2019 na izre... Read more

Koliko dopusta pripada zaposlenemu?

Zdi se, da smo šele včeraj dobro zakorakali v novo leto, pa je že skoraj konec marca in nekateri so z mislimi že pri poletnem dopustovanju. Naj vas spomnimo, da so vmes še velikonočni in prvomajski prazniki, ki so ... Read more

Čas je za izdelavo poslovnih in davčnih poročil za leto 2018

Poslovno leto 2018 je za nami. Računovodje in podjetniki smo že opravili večino postopkov, ki jih je potrebno urediti pred izdelavo zaključnega računa. Sedaj je čas, da ponovno preverimo, ali smo res naredili vse p... Read more

Posojanje gesel je večja kršitev

Nervoza, ki jo je povzročil GDPR, se je umirila, vseeno pa ostaja pri uporabnikih še vedno veliko vprašanj in neznank, kako se spopasti z varovanjem osebnih podatkov. Dejstvo je, da odnos do osebnih podatkov postaja p... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2019

V letu 2019 bomo imeli 12 praznikov na delovni dan.   Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (torek in sreda) 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (petek) 22. april, ve... Read more

Službene obveznosti se pogosto prilagajajo šolskemu koledarju

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali ... Read more

NAŠ NAVDIH: Zgodba o polžji slini

Noela, zgodba o polžji slini  To je zgodba o polžji slini. O iskanju novih poti. O tem, kako lahko ista stvar prinaša dva različna odgovora. Vse je le stvar perspektive. Zgodba družine Fras je nenavadna. Nikoli s... Read more

Računovodske kontrole ob koncu leta

Bliža se zaključek poslovnega leta in v podjetjih se pripravljamo na postopke, ki jih moramo opraviti pred izdelavo zaključnega računa. Za preverjanje usklajenosti med knjigovodskimi evidencami in dejanskim stanjem ... Read more

Donacija ali sponzorstvo? Kakšna je razlika?

Ob zaključku leta se nekateri podjetniki in podjetja odločijo, da bodo del svojega dohodka vrnili nazaj v okolje. S to gesto skrbijo za družbo in okolje, v katerem delujejo. Običajno sredstva podarijo raznim humanita... Read more

Kako naj računovodski servis pristopi k izvajanju zakonodaje o preprečevanju pranja denarja?

Računovodski servisi so, ravno tako kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. O vsem se veliko piše... Read more

Spletna prodaja blaga in DDV

Spletna prodaja predstavlja pomembno priložnost za mikro in majhna podjetja, kar dokazuje tudi stalna rast. Na ravni EU je v letu 2017 znašala spletna prodaja okoli 534 milijard EUR in predstavlja veliko priložnost, p... Read more

Kateri podatki se pošiljajo na Furs pri potrjevanju računov?

Poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo, so kot obvezni podatki na računu po ZDavPR še: čas izdaje računa (ura in minute), oznaka fizične osebe, ki izda ra... Read more

Službene obveznosti se pogosto prilagajajo šolskemu koledarju

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali ... Read more

Napotki za brezhibno rabo davčnih blagajn

Finančna uprava Republike Slovenije je pripravila nekaj napotkov, s katerimi lahko preverite, ali imate vse v zvezi z davčno blagajno. Najprej morate vedeti, ali davčno blagajno sploh potrebujemo. Potrebujete jo v pr... Read more

Katere so davčne obveznosti sobodajalcev?

Turistična sezona je na višku in turisti zahtevajo popolne storitve. Če ste dovolj spretni in znate goste animirati, verjetno s tem nimate težav. Je pa prav, da ob popolnem predajanju gostom poslujete skladno z zakon... Read more

Kaj storiti, da bo odhod na dopust lažji in vrnitev na delo manj stresna?

Prva polovica poletnih (šolskih) počitnic je za nami. Ne glede na to, ali ste z dopustom že opravili, ali o njem šele razmišljate, je ta zapis namenjen tudi vam, če ste v stresu vsakič, ko morate zapustiti pisarno... Read more

Kaj lahko upravičimo kot stroške oziroma odhodke?

Pri poslovanju podjetja nastajajo različni stroški. Za njihovo pravilno evidentiranje je potrebno poznavanje strokovnih računovodskih predpisov in davčne zakonodaje. Vsi nastali odhodki niso vedno tudi davčno upravi... Read more

Novi zneski povračil prevoza

V zadnjem času je o skrajšanem delovnem času v medijih veliko govora. Nekatera podjetja so že prešla na krajši delovni čas, čeprav zakonodaja temu še ni popolnoma prilagojena. Ko je govora o skrajšanem delovne... Read more

Kako zagotoviti redne prihodke

Če imate svoje podjetje, se zelo verjetno vsak mesec sprašujete, kako zadržati ali privabiti nove kupce. Načinov in metod je veliko in ena med njimi je mesečna naročnina oziroma članarina. Ko se pogovarjamo o mes... Read more

Posredni stroški EU projektov po pavšalni stopnji

Ob prijavi na razpise za pridobivanje EU sredstev mora prijavitelj, poleg definicije namena in rezultatov projekta, dobro utemeljiti tudi, na kakšen način bo do teh rezultatov prišel: katere aktivnosti bodo za to potr... Read more

Kaj preveriti, preden se odločite za sodelovanje z računovodskim servisom?

Izbor kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomemben in tega bi se morali zavedati vsi podjetniki. Časi, ko je bila nizka cena storitev edino merilo, so minili. Z rastjo poslovanja podjetij, poslovanjem na global... Read more

Računovodski dobiček ali davčna osnova?

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obrač... Read more

Ali tudi vam nagajajo digitalna potrdila?

Brezpapirno poslovanje je besedna zveza, ki nam gre občasno kar malo na živce, mar ne? Vseeno pa smo lahko neprijetno presenečeni,  ko posamezni portal zahteva naš digitalni certifikat.   Digitalna potrdila niso ... Read more

Brezplačna mobilna aplikacija Minimax accounting

V zadnjem blogu smo pisali o tem, da nam mobilne aplikacije lahko poenostavijo poslovanje in z njihovo pomočjo lahko bolje krmarimo med zasebnimi in poslovnimi obveznostmi.   Mobilno aplikacijo Minimax Accounting smo ... Read more

Brezplačne aplikacije, ki vam pomagajo pri poslovanju

Časa ne morete kupiti, lahko ga pa z dobro organizacijo smiselno razporedite. Trg je bogat z brezplačnimi aplikacijami, ki vam lahko pomagajo pri nadzorovanju časa in bolj učinkovitem poslovanju. Aplikacije, ki so v... Read more

Šolski koledar 2018/2019

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo - tudi če sami ni... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2018

V letu 2018 pride kar 13 praznikov na delovni dan.   Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (ponedeljek in torek) 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (četrtek) 2. apri... Read more

Normiranci – koliko je res novega pri vaši obdavčitvi?

Tresla se je gora, rodila se je miš, lahko rečemo spremembam o obdavčitvi normirancev, ki so jih napovedovali v prvi polovici leta 2017. Ena izmed bistvenih novosti, ki so jo predlagali, je sprememba stopnje obdavčit... Read more

Obdavčitev daril poslovnih partnerjev

Prihaja čas obdarovanja poslovnih partnerjev, zato obnavljamo znanje s področja davčne obravnave daril. Porajajo se vprašanja o davčnem priznavanju stroškov, obveznosti obračuna dohodnine in DDV.  Darila niso ve... Read more

Davčni vidik kriptovalut

V medijih lahko v zadnjem obdobju veliko beremo o kriptovalutah in trgovanju z njimi. Splošni javnosti so morebiti nekoliko manj poznana dejstva, da je možno s kriptovalutami služiti na tri različne načine, in sicer... Read more

Denarni tok – kaj želijo banke in kako je (lahko) v realnosti?

Kaj je denarni tok? Denarni tok podjetja so denarna sredstva, ki podjetju ostanejo po zaključku nekega obdobja po prejemu vseh prilivov (plačila prodanih storitev, proizvodov, blaga, prejete subvencije, vračila davko... Read more

Predračun, račun za predplačilo in končni račun

Kaj je predračun ali ponudba? Predračun ali ponudba je dokument, ki služi kupcu kot informacija o naročenem blagu ali storitvi in pogojih plačila. Predračuna ne knjižimo, zato ne vpliva na obveznost za DDV in ne ... Read more

8 najpogostejših načinov za iskanje novih sodelavcev

Skrivnost dobrega poslovanja je v pravi ideji in sposobnih zaposlenih, ki znajo in želijo delati dobro. A kako najti dobre sodelavce? V sodelovanju s svetovalnim podjetjem Taktika plus, smo vam pripravili pregled najpo... Read more

Kaj prinaša nova reforma trga dela jeseni?

Po napovedih nas jeseni čaka manjša reforma trga dela, o kateri so se razpisali tudi mediji. Reforma bo vplivala predvsem na tri ključne zakone: Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Z... Read more

Kako preveriti, ali poslovni partner kaj skriva?

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje - vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto p... Read more

Koliko časa je treba hraniti poslovno dokumentacijo?

Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil Vsak davčni zavezanec je dolžan hraniti poslovno in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem. Dokumentacija je lahko različna in jo je treba... Read more

Kako postati sobodajalec in s tem dodatno zaslužiti?

Če imate na voljo prostor, ki bi ga lahko preuredili za oddajanje turistom, se morate najprej prijaviti kot sobodajalec, kar pa zahteva nekaj truda in spretnosti. Sistemi, kot so AirBNB ali Bookings, ne zahtevajo, da p... Read more

Zakaj je računovodstvo v oblaku dobro za vaš posel?

Če želite popeljati svoj računovodski servis v novo dimenzijo in delati boljše in hitrejše, je odločitev za računovodstvo v oblaku pravi odgovor. Ta omogoča boljši pregled nad naročniki, nad financami in izbolj... Read more

Povračila stroškov na službenih potovanjih

Skoraj v vsakem podjetju zaposleni odhajajo na poslovne poti. Pri nekaterih gre za daljše (eno ali večdnevne), pri drugih pa za krajše in bolj pogoste. Zaposlenim ne glede na to, ali je njihov delodajalec javni z... Read more

Moderni računovodja – svetovalec za prihodnost

Računovodstvo je tesno povezano s podjetništvom. Je njegov sestavni del, saj podjetništvo ne obstaja brez računovodstva. Ker podjetništvo sledi novim trendom, se jim mora prilagajati tudi računovodja. Biti računo... Read more

Noseča sem! Kaj naj naredim s svojim s.p.- jem?

Mlade podjetnice, še posebej tiste, ki so padle v neusmiljeno kolesje prekariata, so v dilemi, kaj storiti ob nosečnosti ali ob načrtovanju le-te. Logična je dilema vsake ženske, ki je tudi nosilka s.p., ali bo med... Read more

Kako prihraniti do 60 % stroškov s pošiljanjem e-računov?

Elektronska obdelava računov lahko prihrani več kot 60 odstotkov stroškov podjetja v primerjavi s tradicionalno obravnavo papirnih računov, poleg tega razbremeni zaposlene in optimizira procese dela. Pri prejemniku r... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2017

Za zaposlene so letošnji prazniki zelo ugodni, manj seveda za delodajalce. Samo dva praznika namreč prideta na vikend.  Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (nedelja in ponedeljek) 8. febr... Read more

Šolski koledar

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo - tudi če sami ni... Read more

Nakupovanje in vračila pri slovenskih spletnih trgovcih

Statistika kaže, da spletno nakupovanje tako kot drugje po svetu tudi v Sloveniji raste. Leta 2016 je po podatkih SURS-a nakupovalo preko spleta 30 % Slovencev, na drugi strani pa je svoje izdelke, blago in storitve pon... Read more

5 podjetnikovih novoletnih zaobljub

Novo leto prinaša nove začetke, izzive in novoletne zaobljube. Če še niste naredili svojega seznama, smo pripravili nekaj idej. Predlagamo, da si svoje zapišete in jih obesite na vidno mesto. 1. Obvladoval bom svoj... Read more

Normirani ali navadni s.p.?

Med mladimi podjetniki in ustanovitelji start-upov je pogosto vprašanje, kakšne so bistvene razlike med različnimi vrstami s.p.. Navadni in normirani s.p. se razlikujeta v tem, na kakšen način ugotavljamo davčno os... Read more

Božičnica, nagrada, 13. plača?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci delavcem v novembru in decembru izplačajo dodatke k redni letni plači. Takim izplačilom pogovorno rečemo božičnica, 13. plača, novoletna nagrada in... Read more

Spletna prodaja predstavlja priložnost za slovenska podjetja

Po podatkih raziskave spletnega nakupovanja Shopper’s Mind* splet predstavlja glavni vir informacij v nakupnem odločanju slovenskih potrošnikov. Kar 80 % uporabnikov spleta uporablja ta kanal za samostojno informiran... Read more

Vročanje sklepov o izvršbi samo še po elektronski poti

S 1. novembrom je Finančna uprava Republike Slovenije začela elektronsko vročati tudi sklepe o izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Finančna uprava namreč v zadnjih letih vse več doku... Read more

Novosti pri dohodnini, ki začnejo veljati z januarjem 2017

Vlada je dokončno potrdila malo davčno reformo. Novele Zakona o dohodnini, Zakona o dohodku pravnih oseb in Zakonu o davčnem postopku bodo začele veljati s 1. januarjem 2017. Glavni novosti, ki ju prinaša reforma, s... Read more

Poslovni ali navadni osebni račun?

Obveznost poslovanja preko transakcijskega računa davčnim zavezancem nalaga Zakon o davčnem postopku. Slednji določa, da morajo imeti poslovni subjekti (oziroma velika večina) pri ponudniku plačilnih storitev odprt... Read more

Popoldanski ali navadni s.p.?

Statistike pravijo, da se večina posameznikov, ki se odločijo za vstop v podjetništvo, odloči za odprtje s.p.. S.p. je ena od pravnoorganizacijskih oblik, v kateri se lahko opravlja pridobitna dejavnost. Je fizična ... Read more

Premagajmo plačilno nedisciplino skupaj!

Podjetniki ste se z zamudami pri plačilih zagotovo že srečali. Podatki kažejo, da skoraj 56 % izdanih računov v Sloveniji ni poravnanih pravočasno. To pa nas v Evropi vendarle uvršča med »srečneže«, kjer po... Read more

Kdaj je pametno najeti računovodjo?

Računovodja ni pomemben del zgolj pri obračunu plač ali davčnih napovedih. Pomemben je pri vseh stopnjah fazah podjetja. Je vredno razmisliti o najemu računovodje že ob samem zagonu podjetja? Obstaja več dobrih r... Read more

Na kaj paziti ob izpolnjevanju potnega naloga?

Potni nalogi so za mnoge najbolj mukotrpen del službene poti. Kljub temu pa so pomembna računovodska listina, na podlagi katere se neposredno obračunavajo potni stroški, poleg tega pa služijo tudi kot dokaz o nasta... Read more

FURS: na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah nič več davčnih blagajn

Po novem davčne blagajne ne bodo več obvezen pripomoček na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah. Ravno prav, saj se sezona teh dogodkov ravno začenja. Društva in vse nepridobitne organizacije, ki so bile obveza... Read more

Kaj storiti, če se zmotimo pri prepisovanju podatkov iz vezane knjige?

Pri poročanju podatkov o računu, izdanem v vezani knjigi računov, lahko pride do napake pri vnosu podatkov v Fursovo aplikacijo Mini blagajna. Kaj storiti v primeru, če potrdimo napačne podatke o izdanem računu? ... Read more

Kazen za hujše davčne prekrške tudi do 125 tisočakov

V kolikor poslujete gotovinsko in uporabljate davčne blagajne, potem so naslednje vrstice za vas. Furs je s 1. februarjem napovedal konec opozarjanja zaradi nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov - zdaj se za... Read more

5 načinov, kako pospešiti prodajo in povečati zvestobo strank z dodatki ob nakupu

Ste vedeli, da je že obstoječe stranke lažje obdržati, kot pa pridobiti popolnoma nove? Zato je vedno pametno iskati nove načine, kako lahko obstoječim strankam izboljšamo izkušnjo in na podlagi tega pospešujemo... Read more

Ob odpiranju trgovine ne naredite teh 5 napak …

Pravijo, da se iz napak največ naučimo. Kljub temu pa nas lahko nekatere napake zelo drago stanejo - sploh tiste, ki jih utegnemo narediti ob prvem odpiranju trgovine, salona ali kakršnekoli poslovalnice. Prvi koraki ... Read more