Pregled koristnih vsebin, če pripravljate zaključni račun

Podjetniki in računovodje se pripravljajo za oddajo letnih poročil za leto 2021. Letos je rok za oddajo podaljšan do 3. maja.

Vsako leto se mnogi podjetniki znajdejo pred isto zagato:  “Kako že to gre? Kaj moram pripraviti, oddati, urediti?”

Zato smo pripravili pregled vsebin, ki vam lahko pomagajo pri pripravi zaključnega računa, ne glede na to, ali ga pripravljate sami ali pa ga za vas pripravlja računovodja.  Za začetek vam zato svetujemo, da si preberete blog.

📝 Blog: 7 stvari, ki naj jih podjetnik preveri pred koncem leta

 

Urejena dokumentacija

Obvezne evidence

Urejena dokumentacija je osnova za pravilen obračun. Če vsi poslovni dogodki niso pravilno evidentirani, pride lahko do nenamernih napak, kar ima za posledico napačen obračun davka. Dokumentacija ne pomeni le seznama izdanih računov (četudi ste zgolj normiranci), temveč vključuje tudi druge evidence, ki so različne glede na dejavnost, ki jo podjetnik izvaja.

📘 E-priročnik: Obvezne evidence podjetnika

 

Potni nalogi

Ena pomembnejših podjetnikovih evidenc so tudi pravilno izpolnjeni potni nalogi. Smiselno je, da uredite vse potne naloge, preverite, če imajo priloge in so pravilno podpisani, itd. O tem smo pisali v priročniku.

📘 E-priročnik: Kako pravilno izpolniti in obračunati potni nalog

 

Verodostojne listine

Še vedno je pogosta praksa, da v davčno inšpekcijskih postopkih inšpektor hitro ugotovi, da dokumentacija, na podlagi katere so evidentirani poslovni dogodki, ni skladna s slovenskimi računovodskimi standardi. Lahko se zgodi, da zato davčno ne prizna stroškov, kar poveča davčno osnovo. V blogu smo pisali o pomenu verodostojnih listin za obračun davka od dohodka pravnih oseb, vendar popolnoma enako velja tudi za s.p.-je. 

📝 Blog: DDPO – Kaj je pomembno, če pride inšpektor?

 

Imate osnovna sredstva?

Pravilno knjižena osnovna sredstva lahko pomembno vplivajo na končni rezultat poslovanja. Če jih za vas knjiži računovodja, se skupaj pogovorita o njihovem dejanskem stanju. O tem smo pisali v priročniku.

📘 E-priročnik: Knjiženje osnovnih sredstev

 

Normirani ali navadni s.p.

Samostojni podjetniki so obdavčeni z dohodnino. Obračun se razlikuje glede na to, ali gre za navadni ali normirani s.p. Na letnem poročilu lahko podjetnik tudi označi, če želi spremeniti način obdavčitve. 

Za lažjo odločitev smo pripravili pripomoček, s katerim si lahko enostavno izračunate, kolikšna bi bila dohodnina pri navadnem ali normiranem s.p.-ju za vaš primer.

📘 Excel pripomoček: Izračun dohodnine za s.p.

 

Dobiček pri d.o.o.

Če podjetje posluje z dobičkom, si ga lastniki lahko izplačajo. Pri tem pa morajo biti pozorni, da prikazani dobiček temelji na realnih podatkih in odraža pošteno sliko poslovanja. Več o tem v e-priročniku.

📘 E-priročnik: Kaj je dobiček in kdaj ga izplačati?

 

Računovodske kontrole pred pripravo bilanc

Urejene evidence so podlaga za pripravo bilanc. Preden pa računovodja začne s pripravo, je smiselno, da izvede računovodske kontrole, ki smo jih povzeli v priročniku. 

📘 E-priročnik: Računovodske kontrole pred pripravo letnih poročil

  •  

 

Končni namig

Priprava ustreznih evidenc in hitra izmenjava dokumentacije je najbolj enostavna, če podjetnik in računovodja uporabljata isti program, ki omogoča izmenjavo dokumentacije.

V priročniku smo napisali nekaj napotkov za podjetnike pri izbiri računovodskega programa.

📘 E-priročnik: Napotki za podjetnike pri izbiri računovodskega programa

 

Kakšne so prednosti uporabe programa Minimax za računovodje, pa predstavljamo v tem priročniku.

📘 E-priročnik: Prednosti Minimaxa za računovodje

 

(Visited 1.913 times, 1 visits today)