Ne pozabite poročati o prejeti embalaži

Junija smo v blogu na kratko predstavili obveznosti, ki jih prinaša nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži. Podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Uredba je bila sprejeta 8. aprila. Podjetja so morala z zbiranjem podatkov začeti 1. julija, prvo poročilo za obdobje od julija do septembra pa morajo oddati do 30. oktobra.

Kdo mora poročati?

Poenostavljeno povedano, poročati morajo tista podjetja, ki svoje izdelke v embalaži uvažajo, ne glede na to, ali je izdelek dan naprej v promet ali pa ostane v podjetju. K temu so zavezana tudi tista podjetja, ki svoje izdelke pakirajo ali kupujejo embalažo od tujega podjetja. Prav tako morajo poročati tudi tuja podjetja, ki prodajajo na slovenski trg ali pa podjetje proizvaja embalažo v Sloveniji (glej tabelo).

Kako poteka beleženje in zbiranje podatkov o embalažnini?

Poročanje o embalažnini bo zagotovo povzročilo nekaj več administrativnega dela tistim, ki so zavezanci za poročanje, saj morajo beležiti različne tipe embalaže, ki jo prejmejo v podjetje in to izraziti v kilogramih.

Zajem teh podatkov je najbolj smiseln skupaj z vnosom računa od dobavitelja, saj bo tako evidentiranje najbolj tekoče. 

Najboljši vir informacij o embalaži so dobavitelji, ki že imajo te podatke, saj natančno vedo, kako blago embalirajo. Če si z dobaviteljem ne morete pomagati, potem embalažo stehtajte sami in jo ustrezno evidentirajte.

Pri evidentiranju boste morali biti pozorni na različne tipe embalaže, in sicer:

 • Primarna ali prodajna embalaža je tista, ki drži izdelek (steklenica piva ali tetrapak mleka)
 • Sekundarna je tista, ki obdaja več izdelkov (kartonasta škatla, v kateri so steklenice piva)
 • Terciarna pa je tista, ki prepreči poškodbe med transportom (paleta, na kateri so škatle s pivom, in folija, ki vse te škatle obdaja)

Kako poročate?

Za potrebe poročanja je treba pripraviti seštevek posameznih vrst embalaže, s katero rokujete. V sistem ne boste vnesli 5 palet, temveč skupno težo lesa vseh teh palet. V tem primeru izberete vrsto embalaže les.

Pomembno: o embalaži, ki jo vračate dobavitelju, ni treba poročati. Prav tako ni treba poročati o embalaži, če boste izdelke prodali v druge države.

Če ugotovite, da imate opravka z embalažo, imate naslednje obveznosti:
 • V roku 30 dni po ugotovitvi morate opraviti prijavo na ARSO.
 • Vzpostaviti morate vodenje evidence o dani embalaži na trg.
 • Priključite se v embalažno shemo pri izbrani družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).
 • Kvartalno morate poročati izbrani DROE o dani embalaži na trg.
 • Poročati morate tudi na FURS, lahko pa za to pooblastite izbrano DROE.
Za obdobje od 1. julija 2021 dalje boste podatke o embalaži, dani na trg v RS, štirikrat letno sporočali ARSO samo tisti, ki boste obveznosti PRO izpolnjevali samostojno. Za vse druge proizvajalce bo te podatke sporočala izbrana družba za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju DROE).

Kako pripravite zbir podatkov v Minimaxu?

Tudi v programu Minimax smo sledili tem smernicam, tako lahko pri vnosu posamezne prejete embalaže izbirate med naslednjimi vrstami:

 • papir in karton,
 • plastika,
 • les,
 • železo in jeklo,
 • aluminij,
 • steklo,
 • drugo, kjer vrsto embalaže vpišemo ročno.

Če uporabljate Minimax in ste vnašali podatke o embalaži sproti, vam sistem prikaže skupni obračun Zbiri po vrstah embalaže. Pregled lahko omejite glede na obdobje, za katerega morate poročati.

Prvo poročilo po novi uredbi morajo podjetja oddati do 30. oktobra 2021. Roki za poročanje za naslednja leta so:

 • za obdobje od oktobra od decembra preteklega leta – rok do 30. januarja tekočega leta,
 • za obdobje od januarja do marca tekočega leta – rok do 30. aprila tekočega leta,
 • za obdobje od aprila do junija – rok do 30. julija tekočega leta in
 • za obdobje od julija do septembra tekočega leta – rok do 30. oktobra tekočega leta.

 

Minimax ne pripravi poročila, lahko pa vse podatke pridobite preko omenjenega zbira in jih vpišete v potrebne obrazce.

 

Če spadate med podjetja, ki morajo embalažo evidentirati, bodite pozorni, da imate na računu napisano izjavo v vključenosti v DROE. Izjavo morajo imeti samo podjetja, ki dajejo embalažo prvič na trg. Uporabniki Minimaxa to izjavo lahko dodate v nastavitvah izpisov

Če imate dileme, kako začeti z evidentiranjem embalaže v Minimaxu, se lahko obrnete na podporo preko zahtevka pomoči. Če Minimaxa še ne uporabljate in vas zanima, na kakšen način poteka evidentiranje embalaže, pa lahko stopite v stik z nami.

 

 

(Visited 1.490 times, 1 visits today)