Mala zakonodajna sprememba pri delu upokojencev

Razmišljate, da bi zaposlili upokojenca?

Zaposlovanje upokojencev lahko predstavlja priložnost za podjetja, saj imajo ti veliko znanja in spretnosti, ki mogoče mladim manjkajo. Pomembni prednosti starejših generacij sta tudi zvestoba in pripadnost.

Mlajše generacije (milenijci in generacija Z) stremijo predvsem k nabiranju znanja, zanje pa je tudi značilno, da hitro menjajo svoja delovna mesta. To pa je nasprotno od sedanje generacije upokojencev, ki so čutili večjo pripadnost organizacijam, za katere so delali, kar pa lahko koristi tudi vašemu podjetju.

Da je zaposlovanje upokojencev lahko ključno pri premagovanju kadrovskih stisk, so zaznali tudi v vladi in z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (UL 29, 4. 3. 2022) povečali število ur, ki jih lahko mesečno opravi upokojenec, ne da bi to vplivalo na njegove pravice do pokojnine. Zakon stopi v veljavo s 5. 3. 2022.

Kaj novega prinaša ZIUPTD1?

  • Upokojenci lahko opravljajo začasno ali občasno delo v obsegu 90 ur na koledarski mesec (prej 60 ur v koledarskem mesecu);
  • Trikrat v koledarskem letu lahko opravijo 120 ur v koledarskem mesecu (prej 90 dni);
  • Pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 4.000 delavcev, lahko upokojenci opravijo največ 7.500 ur začasnega ali občasnega dela (prej tega pogoja ni bilo).

S 1. marcem tudi nova urna postavka

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače, kot jo določa zakon. Tako je bila s 1. marcem 2022 določena nova urna postavka in spremenjen najvišji skupni dohodek:

  • najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca znaša 5,77 evra;
  • najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2022 znaša 8.639,07 evra.

Novi zneski veljajo do 28. februarja 2023, ko bo ponovna uskladitev.

 

Če uporabljate Minimax, vam bo v pomoč navodilo za obračun dela upokojenca

Kakšni so postopki in kako zaposliti upokojenca, pa si lahko preberete v tem priročniku.

 

 

 

 

(Visited 893 times, 1 visits today)