View all posts by Tina Vilfan

Izguba ali uničenje poslovne dokumentacije

Izguba poslovne dokumentacije ni pogojena le z naravnimi nesrečami, kot smo jim bili priča pred kratkim, ko je voda zalila in uničila marsikatero računovodsko in davčno dokumentacijo. Do tega prihaja pogosteje, kot ... Read more

Počitnice v šolskem letu 2023/24

Poletje se približuje koncu, šolske počitnice se iztekajo, in s tem se intenzivno odvijajo tudi priprave na novo šolsko leto že. Vsi vemo, da šolski koledar ne vpliva samo na učence in starše, temveč tudi na pos... Read more

Donacije po poplavah in njihova obdavčitev

Slovenijo je v začetku avgusta 2023 zajelo obilno deževje, ki je povzročilo katastrofalne poplave v večjem delu države. Številni ljudje so ostali brez strehe nad glavo, elektrike, pitne vode in drugih osnovnih potr... Read more

Poplave 2023 – ukrepi za pomoč pri odpravi posledic

Nedavne poplave so povzročile ogromno škodo, zato je vlada sprejela vrsto ukrepov, s katerimi želi vsaj deloma pomagati podjetjem in prebivalcem v prizadetih občinah. Eden najpomembnejših je zagotovo Zakon o spremem... Read more

Umetna inteligenca – Priložnost za računovodje?

... Read more

Pripomoček za izračun dohodnine za s.p.

... Read more

Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih

... Read more

Ste pripravljeni na spremembe glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa?

Delovni čas in vodenje zakonitih evidenc o izrabi delovnega časa delodajalcem pogosto povzročata nemalo izzivov. Uveljavljajo se fleksibilnejši pristopi, potreba po večji prožnosti in želja po učinkovitejšem usk... Read more

Regres 2023

Hitro se bliža rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi... Read more

Excel: Pripomoček za planiranje osebnega dopusta

... Read more

S sprejemom ZVOP-2 je možno izrekanje kazni po GDPR

Januarja je začel veljati Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki dopolnjuje Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Zakon je pričakovan že dolgo, saj ga je Slovenija sprejela med zadnjimi v EU. Z njim so zda... Read more

Spremembe dohodnine v letu 2023 pri normirancih

Pri sprejemanju sprememb Zakona o dohodnini za leto 2023 je bilo veliko pozornosti namenjene obdavčitvi normiranih s.p.-jev, tako s strani javnosti kot tudi s strani vlade. Nekaj mesecev smo bili priča spreminjanju pre... Read more

Spremembe pri obračunu DDPO za leto 2022

... Read more

Zakonodajne novosti v programu Minimax v januarju 2023

... Read more

Vpliv novosti pri dohodnini na plače v letu 2023

... Read more

Prazniki in šolske počitnice v 2023

Za lažje načrtovanje praznikov in počitnic smo pripravili kratek pregled dela prostih dni v 2023.  V letu 2023 je kar 11 praznikov med tednom. Štiri ponedeljke lahko izkoristimo za podaljšane vikende, štirje tork... Read more

S 1. januarjem nov enotni REK-O obrazec

S 1. januarjem 2023 se uvaja nov REK-O obrazec za poročanje o izplačanih dohodkih, ki bo nadomestil poročanje na REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f in PNIPD obrazcih. Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil i... Read more

Izplačilo poslovne uspešnosti v letu 2022 in 2023

December je čas, ko se večina podjetnikov odloči, da dodatno nagradi svoje zaposlene. Poznamo kar nekaj izrazov, ki se uporabljajo v pogovornem jeziku, božičnica, trinajsta plača, letna nagrada, nagrada za poslovno... Read more

Hrvaška kuna se poslavlja

S 1. januarjem Hrvaška vstopa v evroobmočje, kar pomeni, da se njihova denarna enota, kuna, poslavlja. Od januarja dalje bo na Hrvaškem možno plačevati z evri. V nadaljevanju povzemamo nekaj zanimivih dejstev. Pome... Read more

Kako pravilno izpolniti in obračunati potni nalog

... Read more

Davčna obravnava daril

... Read more

Želite oddajati svoje stanovanje turistom?

... Read more

Z novim letom bodo normiranci plačevali več davka

Avgusta letos je Ministrstvo za finance v javno razpravo dalo paket sprememb davčne zakonodaje. V tem predlogu so bile spremembe, povezane z normiranci, minimalne, o čemer smo pisali v tem blogu. Vlada je 27. 9. potrd... Read more

Višji neobdavčeni znesek prehrane med delom

Zaradi splošne draginje, v katero drsimo, želi vlada s posameznimi ukrepi omogočiti boljši finančni položaj zaposlenih. Tako je s 1. julijem povišala najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov za prevoz na... Read more

Sprememba zakonodaje o evidenci izrabe delovnega časa

Ministrstvo za delo je 28. julija 2022 dalo v javno obravnavo predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-1). ​ Zakaj so se odločili za spremembo zakona? ​ ​Evidenca o izra... Read more

Prazniki in šolski koledar 2022/2023

Poletje se približuje h koncu, šolske počitnice se iztekajo in priprave na novo šolsko leto so v polnem teku. Tudi če sami nimamo otrok, šolski koledar pomembno vpliva na poslovanje podjetij, letos pa bo še neko... Read more

Ponovno se nam obetajo spremembe dohodnine

Ministrstvo za finance je v javno razpravo dalo paket sprememb davčne zakonodaje, v katerih predlaga spremembe štirih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, Zakona o davčnem postopku in Zakona o finančni ... Read more

Pravica do nadomestila plače prostovoljnim gasilcem med intervencijo

Pravica delavca do nadomestila plače za čas opravičene odsotnosti z dela je »v osnovi« določena in urejena v 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v prvem odstavku določa, da ima delavec pravico do n... Read more

Višji znesek neobdavčenih stroškov za prevoz na delo

V Uradnem listu RS št. 87/22 iz dne 24. 6. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Glavni spremembi sta zapisani v 3. členu ... Read more

Razmišljate o uvedbi skrajšanega delovnega časa?

V zadnjem času je o skrajšanem delovnem času v medijih veliko govora. Nekatera podjetja so že prešla na krajši delovni čas, čeprav zakonodaja temu še ni popolnoma prilagojena. Ko je govora o skrajšanem delovne... Read more

Akontacija dohodnine pri s.p.-ju

... Read more

Navadni ali normirani s.p.? Kaj se mi bolj splača?

... Read more

Novosti v Minimaxu junij 2022

... Read more

Arhiviranje v Minimaxu

... Read more

Regres v letu 2022

V maju že marsikdo načrtuje, kako bo letos preživel počitnice. Verjamemo, da se nam obeta lepo in prijetno poletje. Prav dopustu in počitnikovanju je namenjen tudi regres. Pravica do regresa pripada vsem zaposlenim... Read more

Kako si olajšati delo s strankami v Minimaxu?

... Read more

Želite zaposliti tujca?

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so v letu 2022 do konca marca izdali 6.645 delovnih dovoljenj za tujce (v celotnem letu 2021 pa 22.561). S koncem marca 2022 je imelo v Sloveniji kar 47.593 tujcev veljavno delovno dovo... Read more

Sprejete novosti pri dohodnini

Državni zbor RS je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re... Read more

Kako novosti pri dohodnini 2022 vplivajo na plače?

... Read more

Vrste dopusta, njegova izraba in primer odločbe

... Read more

Mala zakonodajna sprememba pri delu upokojencev

Razmišljate, da bi zaposlili upokojenca? Zaposlovanje upokojencev lahko predstavlja priložnost za podjetja, saj imajo ti veliko znanja in spretnosti, ki mogoče mladim manjkajo. Pomembni prednosti starejših generaci... Read more

Občasno delo upokojenca

... Read more

Pregled koristnih vsebin, če pripravljate zaključni račun

Podjetniki in računovodje se pripravljajo za oddajo letnih poročil za leto 2021. Letos je rok za oddajo podaljšan do 3. maja. Vsako leto se mnogi podjetniki znajdejo pred isto zagato:  "Kako že to gre? Kaj moram pr... Read more

Računovodske kontrole pred pripravo letnih poročil

... Read more

Bolniška odsotnost v letu 2022

(Zadnja dopolnitev: 7. 3. 2022) Bolniška odsotnost je začasna odsotnost z dela iz zdravstveno upravičenih razlogov. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov, ki delujejo v sistemu zdravstve... Read more

Kako se v praksi obnese sistem VEM pri spletni prodaji?

... Read more

Pregled javnih razpisov v letu 2022

... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2022

Za lažje načrtovanje praznikov in počitnic, smo pripravili kratek pregled dela prostih dni v 2022.  Čaka nas 12 praznikov, od tega jih je kar osem med tednom. Pet je ponedeljkov, kar lahko izkoristimo za podaljšan... Read more

PDF: Shema Covid pomoči 2021

... Read more

Imam trgovino. Kako začeti z zalogami v Minimaxu?

... Read more

7 stvari, ki naj jih podjetnik preveri pred koncem leta

Pred koncem leta je še čas, da podjetniki preverijo in uredijo poslovne evidence, na podlagi katerih računovodja pripravlja letna poročila. V nadaljevanju predstavljamo nekaj napotkov, ki se nanašajo tako na podjet... Read more

Ne pozabite poročati o prejeti embalaži

Junija smo v blogu na kratko predstavili obveznosti, ki jih prinaša nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži. Podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Uredba je bila sprejeta... Read more

Kdaj se moram registrirati kot atipični zavezanec za DDV?

Ste podjetnik, ki deluje v Sloveniji, in niste zavezanec za DDV, svoje poslovanje pa želite razširiti tudi v druge države EU? Ne glede na to, ali boste svoje storitve prodajali ali pa jih kupovali, se morate registrir... Read more

Šolski koledar vpliva tudi na organizacijo poslovanja

Kakšno bo letošnje šolsko leto, nihče zares ne ve. Upamo, da bo kljub ukrepom čim bolj normalno in otroško razigrano. V nadaljevanju objavljamo koledar šolskih počitnic, ki zagotovo vpliva tudi na organizacijo po... Read more

PKP9: Državna pomoč pri financiranju regresa 2021

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 prinaša ukrepe za področje gospodarstva in turizma v višini 243,5 milijonov evrov. Eden izmed pomembnejših elem... Read more

Pričakovane davčne novosti s 1. januarjem 2022

Zagon gospodarstva po korona krizi je izrednega pomena, zato je vlada pripravila spremembe zakonov, s katerimi želi pospešiti razvoj gospodarstva. V nadaljevanju predstavljamo predlagane spremembe davčne zakonodaje, k... Read more

Od 1. julija dalje je obvezno beleženje odpadne embalaže

Dne 8. aprila 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki vsem podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Pomembna novost uredbe je ta, da vključuje vsa ... Read more

Delo na domu: Redna oblika in izredne razmere

... Read more

Spletne trgovine: Nova DDV zakonodaja

1. julija stopi v veljavo zakon, ki v EU uvaja nova pravila glede obračunavanja DDV za spletne trgovce. O tem, kaj je poenostavljeno in na kaj je treba biti pozorni, smo se pogovarjali z davčno svetovalko Mojco Müller... Read more

Obvezne evidence podjetnika

... Read more

Kaj je dobiček in kdaj ga izplačati?

... Read more

Prednosti Minimaxa za računovodje

... Read more

Regres v letu 2021 in pravica do dopusta

Letos se marsikdo z grenkim priokusom sprašuje, kako bo letos z dopustovanjem. Bodo odprti hoteli, kampi? Bomo sploh lahko kam šli? Ne glede na vse dileme pa pravica do regresa pripada vsem zaposlenim, saj je ta zapis... Read more

Enaka bruto plača, različno izplačilo?

... Read more

Kaksna je razlika med nezavezancem in zavezancem za DDV?

Kot je zapisano v ZGD, se lahko vse gospodarske družbe, kakor tudi samostojni podjetniki (vključno z normiranci), ob ustanovitvi odločijo, ali bodo vstopili v sistem DDV. Zavezani k vstopu v sistem DDV pa postanejo, k... Read more

Kako se pri protikoronskih ukrepih izračuna upad prihodkov?

Glede na trenutne zakonske dikcije (saj pravilo predstavlja več PKP-jev) primerjamo celoletne prihodke 2020 glede na 2019, pri čemer je potrebno paziti na določene »specifike«. Čakanje na delo, višja sila in izre... Read more

Letni obračun dohodnine za normirance

... Read more

DDPO – Kaj je pomembno, če pride inšpektor?

Računovodje v tem času vestno pripravljajo podatke, na podlagi katerih bodo pripravili končni davčni obračun. Letos imajo še nekaj dodatnih izzivov, ki so jih s sabo prinesli vsi PKP protikoronski zakoni. Podlaga ... Read more

Ste naredili napako pri obračunu DDPO? Kaj storiti?

»Kdor dela tudi greši. In zato mora imeti tudi možnost popravka«, je bila jasna davčna svetovalka Petra Mlakar na seminarju, ki ga je za Saop izvedla na temo davčnega obračuna za leto 2020. Napake bodo, saj vsi P... Read more

Popoldanski s. p.

... Read more

Krizni dodatek pri plači za december 2020

PKP 7 med drugimi ukrepi prinaša tako imenovani krizni dodatek, ki je namenjen zaposlenim, ko so bili v decembru na delovnem mestu. Višina kriznega dodatka znaša 200 EUR oziroma sorazmerni del tega zneska glede na del... Read more

Prazniki in šolski koledar 2021

V letu 2021 bomo imeli 6 praznikov na delovni dan, od teh jih je pet na petek ali ponedeljek, kar pomeni, da lahko načrtujemo podaljšane vikende. Če si vzamete še dan ali dva dopusta, se lahko odpravite tudi na potep... Read more

Izplačilo poslovne uspešnosti ob prejetih sredstvih po PKP

Davčno svetovalko Petro Mlakar smo zaprosili za razjasnitev nekaterih dilem, povezanih z izplačevanjem poslovne uspešnosti v okviru ukrepov PKP.  Z namenom zajezitven škode, ki nastaja zaradi pandemije, je vlada sp... Read more

Omejitve pri interventnih zakonih

... Read more

Katere so obvezne sestavine (negotovinskega) računa

Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Kaj vse mora biti na računu, pa je odvisno od na... Read more

Temeljni mesečni dohodek za samostojne podjetnike, družbenike in kmete

Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5 prinaša novosti, ki so v nekaterih pogledih podobne kot v prejšnjih paketih, je pa tudi nekaj bistvenih ... Read more

Novembra potečejo prva namenska digitalna potrdila za uporabo davčnih blagajn

Če poslujete z gotovino in ste namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno prejeli že leta 2015, ga boste morali v kratkem nujno obnoviti. S pretečenim davčnim potrdilom izdajanje davčno potrjenih računov ne bo... Read more

Kdaj lahko podjetniki zaprosijo za obročno odplačevanje davkov?

Če imate svoje podjetje in ste se znašli v situaciji, da ne morete plačati davkov v enkratnem znesku, lahko prosite za obročno odplačilo. Za obročno odplačevanje lahko zaprosite v eni izmed naslednjih situacij. ... Read more

Napotki za podjetnike pri izbiri računovodskega programa

... Read more

Covid-19: Kakšna je razlika med karanteno in izolacijo?

Letošnja jesen bo zagotovo drugačna, kot smo jih vajeni. Čeprav eno dejstvo ostaja enako – prebiti se bomo morali skozi vsa virusna in bakterijska obolenja, ki so tukaj vsako jesen. Vendar je letos z nami tudi Covid... Read more

Novost za starše prvošolčkov in šolski koledar 2020/21

Letošnje leto bo verjetno še nekoliko drugačno, kot je bilo preteklo. Ukrepi, povezni z virusom Covid-19, bodo spremenili način dela v šolah. Je pa začetek letošnjega šolskega leta postregel z lepo novostjo za vs... Read more

Covid-19: Pregled interventne zakonodaje in ukrepov

... Read more

Od izterjave do izvršbe

... Read more

Sprememba pri poročanju o bonitetah s 1. 7. 2020

Tudi bonitete so lahko način motiviranja zaposlenih. Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec lahko omogoči zaposlenemu. Navadno so bonitete v obliki storitev ali ugodnosti, kot je uporaba službenega avtomobila v zase... Read more

Kaj so bonitete in kaj ne?

... Read more

Kako plačati fizičnim osebam

Epidemija je zarezala v trg delovne sile, kjer so na eni strani presežki delavcev, v drugih panogah pa je pomanjkanje zaposlenih, ki bi pokrili določena sezonska dela. Mnogi posamezniki so tudi zaprli svoj s.p. in v pr... Read more

Razlike pri poslovanju zavoda in društva

Zasebni zavod in društvo sta v svoji osnovi nepridobitni organizaciji. Namen takih organizacij je delovanje za splošno družbeno korist. Njihova posebnost je v tem, da si lastniki ne smejo izplačevati dobička. Kako p... Read more

Covid-19, dopust in regres

Dopust je pravica, ki priprava vsem zaposlenim. Tistim, ki so do 31. 3. prejeli odločbo o dopustu, pripada tudi regres. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredelj... Read more

Povezava med Minimaxom in POS blagajno Shopsy

... Read more

Zakaj in kako začeti izdajati e-račune?

... Read more

Največje zmote o e-računih

Vsako podjetje, ki posluje račune izdaja in jih tudi prejema. Računalniki so omogočili, da računov ne pišemo več ročno in s tem prihranimo veliko časa. Zakaj jih še vedno pošiljamo po klasični pošti? Veliko ... Read more

Megazakon: Konkretni napotki za uveljavljanje nadomestil za plače

... Read more

74 vprašanj in odgovorov o ukrepih na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu. Predvideva se, da bo to konec tega tedna.... Read more

Obveznosti in pravice pri delu od doma

V trenutnih razmerah ste računovodje in direktorji postavljeni v situacijo, ko morate narediti skoraj nemogoče in popolnoma reorganizirati delo. V teh dneh Vlada RS pripravlja interventne zakone, s katerimi bo lajšala... Read more

Kontrola bruto bilance po kontih

... Read more

Davčne novosti 2020

... Read more

Knjiženje dogodkov povezanih z osnovnimi sredstvi

... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2020

V letu 2020 bomo imeli 7 praznikov na delovni dan, kar 5 manj kot leta 2019.   Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (sreda in četrtek) 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni prazni... Read more

Prvi pogovor med podjetnikom in računovodjo

... Read more

Prednosti Nabiralnika za računovodjo in podjetnika

... Read more

Šolski koledar 2019/2020

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali ... Read more

Koliko stane predvajanje glasbe v lokalu, trgovini, salonu?

Glasbeno podlago slišimo skoraj v vsakem javnem prostoru. V trgovinah, pri frizerjih, gostincih, v dvigalu ali na parkiriščih …  Kot obiskovalci lahko priznamo, da glasba vpliva na naše počutje in ni vseeno ali v... Read more

S.p. in bolniška odsotnost

... Read more

Evidenca o opravljanju kratkotrajnega dela

... Read more

Projektno poročanje: zadnji korak do sredstev

... Read more

Izvajanje zakonodaje o pranju denarja v računovodskem servisu

... Read more

Ustanavljam podjetje – izbrati s.p. ali d.o.o.?

... Read more

Davčna napoved 2019 za normirance

... Read more

Priprava letnih poročil za leto 2018

... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2019

V letu 2019 bomo imeli 12 praznikov na delovni dan.   Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (torek in sreda) 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (petek) 22. april, ve... Read more

Službene obveznosti se pogosto prilagajajo šolskemu koledarju

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali ... Read more

Ali se mi še splača biti normiranec?

Za normirance je poslovanje enostavnejše, manj je birokracije, tudi stroški administracije so nižji.... Read more

Najpogostejše napake pri obračunu potnih nalogov

... Read more

Obvezne evidence samostojnega podjetnika

... Read more

Novosti v Minimaxu december 2019

... Read more

Kako podjetnik pravilno obračuna prispevke?

... Read more

Spremembe MSRP lahko vplivajo na SRS uporabnike že v 2018

... Read more

Obračun računovodskih storitev v Minimaxu

... Read more

Kateri podatki se pošiljajo na Furs pri potrjevanju računov?

Poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo, so kot obvezni podatki na računu po ZDavPR še: čas izdaje računa (ura in minute), oznaka fizične osebe, ki izda ra... Read more

Napotki za brezhibno rabo davčnih blagajn

Finančna uprava Republike Slovenije je pripravila nekaj napotkov, s katerimi lahko preverite, ali imate vse v zvezi z davčno blagajno. Najprej morate vedeti, ali davčno blagajno sploh potrebujemo. Potrebujete jo v pr... Read more

Novi zneski povračil prevoza

V zadnjem času je o skrajšanem delovnem času v medijih veliko govora. Nekatera podjetja so že prešla na krajši delovni čas, čeprav zakonodaja temu še ni popolnoma prilagojena. Ko je govora o skrajšanem delovne... Read more

Komu, kdaj in kako moramo izplačati regres?

... Read more

GDPR – Na kaj morajo biti pozorni računovodski servisi?

... Read more

Kako razumeti davčni obračun (DDPO)?

... Read more

Letna poročila v Minimaxu

... Read more

Hitri pregled zakonodajnih novosti 2018

... Read more

Šolski koledar 2018/2019

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo - tudi če sami ni... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2018

V letu 2018 pride kar 13 praznikov na delovni dan.   Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (ponedeljek in torek) 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (četrtek) 2. apri... Read more

Še je čas za optimizacijo davčnega rezultata

... Read more

Kako obračunati potne stroške?

... Read more

Od predračuna do avansnega in končnega računa

... Read more

Katere evidence mora voditi samostojni podjetnik?

... Read more

Kako začeti z izdajanjem e-računov?

... Read more

Plačevati moram akontacijo dohodnine. Ma, kaj je to?

... Read more

Kaj morate vedeti pri poslovanju z gotovino?

... Read more

Ali sploh potrebujem računovodjo?

Da, podjetnik potrebuje računovodjo. Bolj ustrezno vprašanje bi bilo "Katera poslovna opravila lahko opravljate sami in pri katerih ne gre brez računovodje?" Več o tem v posnetku seminarja.... Read more

Kaj stranke pričakujejo od računovodskega servisa?

Nekatere stranke želijo, da jim računovodski servis opravi celotno storitev, spet drugi so samoiniciativni in sami vodijo del poslovanja in želijo tudi sproti spremljati poslovne rezultate.  V posnetku smo pokaz... Read more

Šolski koledar

Naše poslovno življenje se mora najpogosteje prilagajati tudi prostim dnevom slovenskih šolarjev. Ko organiziramo sestanke in različne dogodke, je dobro vedeti, kdaj imamo lahko težave z udeležbo - tudi če sami ni... Read more

5 podjetnikovih novoletnih zaobljub

Novo leto prinaša nove začetke, izzive in novoletne zaobljube. Če še niste naredili svojega seznama, smo pripravili nekaj idej. Predlagamo, da si svoje zapišete in jih obesite na vidno mesto. 1. Obvladoval bom svoj... Read more

Premagajmo plačilno nedisciplino skupaj!

Podjetniki ste se z zamudami pri plačilih zagotovo že srečali. Podatki kažejo, da skoraj 56 % izdanih računov v Sloveniji ni poravnanih pravočasno. To pa nas v Evropi vendarle uvršča med »srečneže«, kjer po... Read more

FURS: na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah nič več davčnih blagajn

Po novem davčne blagajne ne bodo več obvezen pripomoček na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah. Ravno prav, saj se sezona teh dogodkov ravno začenja. Društva in vse nepridobitne organizacije, ki so bile obveza... Read more

Kaj storiti, če se zmotimo pri prepisovanju podatkov iz vezane knjige?

Pri poročanju podatkov o računu, izdanem v vezani knjigi računov, lahko pride do napake pri vnosu podatkov v Fursovo aplikacijo Mini blagajna. Kaj storiti v primeru, če potrdimo napačne podatke o izdanem računu? ... Read more

Kazen za hujše davčne prekrške tudi do 125 tisočakov

V kolikor poslujete gotovinsko in uporabljate davčne blagajne, potem so naslednje vrstice za vas. Furs je s 1. februarjem napovedal konec opozarjanja zaradi nepravilnosti pri davčnem potrjevanju računov - zdaj se za... Read more

5 načinov, kako pospešiti prodajo in povečati zvestobo strank z dodatki ob nakupu

Ste vedeli, da je že obstoječe stranke lažje obdržati, kot pa pridobiti popolnoma nove? Zato je vedno pametno iskati nove načine, kako lahko obstoječim strankam izboljšamo izkušnjo in na podlagi tega pospešujemo... Read more

Ob odpiranju trgovine ne naredite teh 5 napak …

Pravijo, da se iz napak največ naučimo. Kljub temu pa nas lahko nekatere napake zelo drago stanejo - sploh tiste, ki jih utegnemo narediti ob prvem odpiranju trgovine, salona ali kakršnekoli poslovalnice. Prvi koraki ... Read more