View all posts by admin

Kratkotrajno delo – brezplačna pomoč sorodnika

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki.... Read more

Lahko delodajalec preverja delavca na bolniškem dopustu?

Po ugotovitvah, ki jih je v poročilu za leto 2021 pripravil NIJZ, se je večina kazalnikov bolniške odsotnosti povišala. Z dela je bilo zaradi bolniškega dopusta, glede na leto 2020, odsotnih več zaposlenih, ki so b... Read more

Katere so obvezne sestavine (negotovinskega) izdanega računa?

Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Kaj vse mora biti na računu, pa je odvisno od na... Read more

Poslovno obdarovanje

Približujemo se koncu leta, ko večina podjetij svojim poslovnim partnerjem in zaposlenim izkaže pozornost v obliki različnih daril.  Pri tem je dobro vedeti, komu darila podarjamo oziroma, kdo bodo prejemniki. Ali ... Read more

Koliko stane delodajalca 1.000 EUR na delavčevem računu?

Skoraj vsak podjetnik se v nekem trenutku znajde v situaciji, ko začne zaradi povečanega obsega dela razmišljati o novem delavcu. Ena izmed dilem je tudi vprašanje plačila za opravljeno delo.Pripravili smo primerja... Read more

Kaj vse je delo na črno?

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transfer... Read more

Najpogostejše napake pri davčni obravnavi reprezentance in obdarovanja

O davčni obravnavi poslovnih daril in reprezentance smo pisali pred letom dni v tem zapisu. Tokrat se bomo posvetili najpogostejšim napakam podjetnikov in računovodij. Pogostitev zaposlenih Pri zaposlenih pogosti... Read more

Poslovna darila skozi oči računovodje

Bliža se december, čas, ko obdarujemo poslovne partnerje in zaposlene, ko razveselimo otroke zaposlenih z darili, ki jih prinese dedek Mraz … Organiziramo pogostitev za zaposlene in se ob poslovnih kosilih s poslovni... Read more

Kako do sredstev za razvoj projektov?

Tisti, ki vam je ljuba zgodovina, poznate izraz Eureka, ki ga povezujemo z Arhimedom in njegovim odkritjem.  Tisti, ki se ukvarjamo s področjem javnih razpisov, pa nas EUREKA asociira na enega pomembnejših razpisov s ... Read more

Prednosti zaposlovanja starejših

Zmanjševanje števila delovno sposobnih in večji delež starejših na trgu dela vse bolj kažeta na nujo, da uporabimo človeški kapital, ki ga predstavljajo starejši. V splošnem se slednjega v Sloveniji veliko podj... Read more

Koliko stane delo študenta?

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice in opravlja občasno delo. Je ena izmed fleksibilnih oblik dela... Read more

Spremenjena obdavčitev regresa v letu 2019

V letu 2019 se spreminja obdavčitev regresa, česar bodo najbolj veseli predvsem delavci. Država je namreč izplačilo regresa razbremenila dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Vlada je dne 25. 4. 2019 na izre... Read more

Koliko dopusta pripada zaposlenemu?

Zdi se, da smo šele včeraj dobro zakorakali v novo leto, pa je že skoraj konec marca in nekateri so z mislimi že pri poletnem dopustovanju. Naj vas spomnimo, da so vmes še velikonočni in prvomajski prazniki, ki so ... Read more

Čas je za izdelavo poslovnih in davčnih poročil za leto 2018

Poslovno leto 2018 je za nami. Računovodje in podjetniki smo že opravili večino postopkov, ki jih je potrebno urediti pred izdelavo zaključnega računa. Sedaj je čas, da ponovno preverimo, ali smo res naredili vse p... Read more

Posojanje gesel je večja kršitev

Nervoza, ki jo je povzročil GDPR, se je umirila, vseeno pa ostaja pri uporabnikih še vedno veliko vprašanj in neznank, kako se spopasti z varovanjem osebnih podatkov. Dejstvo je, da odnos do osebnih podatkov postaja p... Read more

NAŠ NAVDIH: Zgodba o polžji slini

Noela, zgodba o polžji slini  To je zgodba o polžji slini. O iskanju novih poti. O tem, kako lahko ista stvar prinaša dva različna odgovora. Vse je le stvar perspektive. Zgodba družine Fras je nenavadna. Nikoli s... Read more

Računovodske kontrole ob koncu leta

Bliža se zaključek poslovnega leta in v podjetjih se pripravljamo na postopke, ki jih moramo opraviti pred izdelavo zaključnega računa. Za preverjanje usklajenosti med knjigovodskimi evidencami in dejanskim stanjem ... Read more

Donacija ali sponzorstvo? Kakšna je razlika?

Ob zaključku leta se nekateri podjetniki in podjetja odločijo, da bodo del svojega dohodka vrnili nazaj v okolje. S to gesto skrbijo za družbo in okolje, v katerem delujejo. Običajno sredstva podarijo raznim humanita... Read more

Kako naj računovodski servis pristopi k izvajanju zakonodaje o preprečevanju pranja denarja?

Računovodski servisi so, ravno tako kot so banke, hranilnice, borznoposredniške družbe in drugi, zavezani k obveznosti izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. O vsem se veliko piše... Read more

Spletna prodaja blaga in DDV

Spletna prodaja predstavlja pomembno priložnost za mikro in majhna podjetja, kar dokazuje tudi stalna rast. Na ravni EU je v letu 2017 znašala spletna prodaja okoli 534 milijard EUR in predstavlja veliko priložnost, p... Read more

Službene obveznosti se pogosto prilagajajo šolskemu koledarju

Šolski koledar vpliva na dogajanje v podjetništvu in ga je smiselno upoštevati, četudi nimate svojih otrok. Dobro je vedeti, kdaj in kako dolgo trajajo počitnice, da boste lahko bolje načrtovali delo, sestanke ali ... Read more

Katere so davčne obveznosti sobodajalcev?

Turistična sezona je na višku in turisti zahtevajo popolne storitve. Če ste dovolj spretni in znate goste animirati, verjetno s tem nimate težav. Je pa prav, da ob popolnem predajanju gostom poslujete skladno z zakon... Read more

Kaj storiti, da bo odhod na dopust lažji in vrnitev na delo manj stresna?

Prva polovica poletnih (šolskih) počitnic je za nami. Ne glede na to, ali ste z dopustom že opravili, ali o njem šele razmišljate, je ta zapis namenjen tudi vam, če ste v stresu vsakič, ko morate zapustiti pisarno... Read more

Kaj lahko upravičimo kot stroške oziroma odhodke?

Pri poslovanju podjetja nastajajo različni stroški. Za njihovo pravilno evidentiranje je potrebno poznavanje strokovnih računovodskih predpisov in davčne zakonodaje. Vsi nastali odhodki niso vedno tudi davčno upravi... Read more

Mesečno izdajanje ponavljajočih računov

... Read more

Kako zagotoviti redne prihodke

Če imate svoje podjetje, se zelo verjetno vsak mesec sprašujete, kako zadržati ali privabiti nove kupce. Načinov in metod je veliko in ena med njimi je mesečna naročnina oziroma članarina. Ko se pogovarjamo o mes... Read more

Kaj zahteva GDPR od računovodij in podjetnikov?

... Read more

Posredni stroški EU projektov po pavšalni stopnji

Ob prijavi na razpise za pridobivanje EU sredstev mora prijavitelj, poleg definicije namena in rezultatov projekta, dobro utemeljiti tudi, na kakšen način bo do teh rezultatov prišel: katere aktivnosti bodo za to potr... Read more

Kaj preveriti, preden se odločite za sodelovanje z računovodskim servisom?

Izbor kakovostnega računovodskega servisa je zelo pomemben in tega bi se morali zavedati vsi podjetniki. Časi, ko je bila nizka cena storitev edino merilo, so minili. Z rastjo poslovanja podjetij, poslovanjem na global... Read more

Računovodski dobiček ali davčna osnova?

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obrač... Read more

Ali tudi vam nagajajo digitalna potrdila?

Brezpapirno poslovanje je besedna zveza, ki nam gre občasno kar malo na živce, mar ne? Vseeno pa smo lahko neprijetno presenečeni,  ko posamezni portal zahteva naš digitalni certifikat.   Digitalna potrdila niso ... Read more

Brezplačna mobilna aplikacija Minimax accounting

V zadnjem blogu smo pisali o tem, da nam mobilne aplikacije lahko poenostavijo poslovanje in z njihovo pomočjo lahko bolje krmarimo med zasebnimi in poslovnimi obveznostmi.   Mobilno aplikacijo Minimax Accounting smo ... Read more

Brezplačne aplikacije, ki vam pomagajo pri poslovanju

Časa ne morete kupiti, lahko ga pa z dobro organizacijo smiselno razporedite. Trg je bogat z brezplačnimi aplikacijami, ki vam lahko pomagajo pri nadzorovanju časa in bolj učinkovitem poslovanju. Aplikacije, ki so v... Read more

Normiranci – koliko je res novega pri vaši obdavčitvi?

Tresla se je gora, rodila se je miš, lahko rečemo spremembam o obdavčitvi normirancev, ki so jih napovedovali v prvi polovici leta 2017. Ena izmed bistvenih novosti, ki so jo predlagali, je sprememba stopnje obdavčit... Read more

Obdavčitev daril poslovnih partnerjev

Prihaja čas obdarovanja poslovnih partnerjev, zato obnavljamo znanje s področja davčne obravnave daril. Porajajo se vprašanja o davčnem priznavanju stroškov, obveznosti obračuna dohodnine in DDV.  Darila niso ve... Read more

Davčni vidik kriptovalut

V medijih lahko v zadnjem obdobju veliko beremo o kriptovalutah in trgovanju z njimi. Splošni javnosti so morebiti nekoliko manj poznana dejstva, da je možno s kriptovalutami služiti na tri različne načine, in sicer... Read more

Denarni tok – kaj želijo banke in kako je (lahko) v realnosti?

Kaj je denarni tok? Denarni tok podjetja so denarna sredstva, ki podjetju ostanejo po zaključku nekega obdobja po prejemu vseh prilivov (plačila prodanih storitev, proizvodov, blaga, prejete subvencije, vračila davko... Read more

Kdaj podpisati podjemno pogodbo?

... Read more

Predračun, račun za predplačilo in končni račun

Kaj je predračun ali ponudba? Predračun ali ponudba je dokument, ki služi kupcu kot informacija o naročenem blagu ali storitvi in pogojih plačila. Predračuna ne knjižimo, zato ne vpliva na obveznost za DDV in ne ... Read more

8 najpogostejših načinov za iskanje novih sodelavcev

Skrivnost dobrega poslovanja je v pravi ideji in sposobnih zaposlenih, ki znajo in želijo delati dobro. A kako najti dobre sodelavce? V sodelovanju s svetovalnim podjetjem Taktika plus, smo vam pripravili pregled najpo... Read more

Kaj prinaša nova reforma trga dela jeseni?

Po napovedih nas jeseni čaka manjša reforma trga dela, o kateri so se razpisali tudi mediji. Reforma bo vplivala predvsem na tri ključne zakone: Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Z... Read more

Kako preveriti, ali poslovni partner kaj skriva?

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje - vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto p... Read more

Koliko časa je treba hraniti poslovno dokumentacijo?

Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil Vsak davčni zavezanec je dolžan hraniti poslovno in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem. Dokumentacija je lahko različna in jo je treba... Read more

Kako postati sobodajalec in s tem dodatno zaslužiti?

Če imate na voljo prostor, ki bi ga lahko preuredili za oddajanje turistom, se morate najprej prijaviti kot sobodajalec, kar pa zahteva nekaj truda in spretnosti. Sistemi, kot so AirBNB ali Bookings, ne zahtevajo, da p... Read more

Zakaj je računovodstvo v oblaku dobro za vaš posel?

Če želite popeljati svoj računovodski servis v novo dimenzijo in delati boljše in hitrejše, je odločitev za računovodstvo v oblaku pravi odgovor. Ta omogoča boljši pregled nad naročniki, nad financami in izbolj... Read more

Naj vas inšpektorji ne zalotijo pri napačnem obračunu potnih stroškov

Povračila potnih stroškov so eden redkih stroškov, ki niso obdavčeni. Zato jih inšpektorji pogosto vzamejo pod drobnogled. V kratkem posnetku spletnega seminarja boste izvedeli, do katerih potnih stroškov ste up... Read more

Kaj morate vedeti o izdaji računov?

Preverite, če vaši izdani računi vsebujejo vse, kar zahteva zakonodaja. Izdani računi so različni, zakonodaja pa zahteva tudi različno vsebino glede na naravo računa. Na praktičnih primerih smo pokazali razliko m... Read more

Povračila stroškov na službenih potovanjih

Skoraj v vsakem podjetju zaposleni odhajajo na poslovne poti. Pri nekaterih gre za daljše (eno ali večdnevne), pri drugih pa za krajše in bolj pogoste. Zaposlenim ne glede na to, ali je njihov delodajalec javni z... Read more

Moderni računovodja – svetovalec za prihodnost

Računovodstvo je tesno povezano s podjetništvom. Je njegov sestavni del, saj podjetništvo ne obstaja brez računovodstva. Ker podjetništvo sledi novim trendom, se jim mora prilagajati tudi računovodja. Biti računo... Read more

Noseča sem! Kaj naj naredim s svojim s.p.- jem?

Mlade podjetnice, še posebej tiste, ki so padle v neusmiljeno kolesje prekariata, so v dilemi, kaj storiti ob nosečnosti ali ob načrtovanju le-te. Logična je dilema vsake ženske, ki je tudi nosilka s.p., ali bo med... Read more

Kako prihraniti do 60 % stroškov s pošiljanjem e-računov?

Elektronska obdelava računov lahko prihrani več kot 60 odstotkov stroškov podjetja v primerjavi s tradicionalno obravnavo papirnih računov, poleg tega razbremeni zaposlene in optimizira procese dela. Pri prejemniku r... Read more

Kako lahko vplivamo na davčni rezultat?

Preverili smo, kako lahko vplivamo na davčni rezultat pri poslovanju. Pomembno lahko na zmanjšanje davčne osnove vplivajo tudi različne olajšave, ki jih lahko uveljavljamo pri obračunu davka od dohodka pravnih ose... Read more

Izdajanje računov v društvih

Mnoga društva se srečujejo z gotovinskimi in negotovinskimi računi, če pa so vaši kupci iz javne uprave, je potrebno izdajati e-račune.   Izdajate račune vedno istim osebam? Pokazali smo, kako lahko z... Read more

Prazniki in dela prosti dnevi v 2017

Za zaposlene so letošnji prazniki zelo ugodni, manj seveda za delodajalce. Samo dva praznika namreč prideta na vikend.  Prazniki in dela prosti dnevi 1. in 2. januar, novo leto (nedelja in ponedeljek) 8. febr... Read more

Nakupovanje in vračila pri slovenskih spletnih trgovcih

Statistika kaže, da spletno nakupovanje tako kot drugje po svetu tudi v Sloveniji raste. Leta 2016 je po podatkih SURS-a nakupovalo preko spleta 30 % Slovencev, na drugi strani pa je svoje izdelke, blago in storitve pon... Read more

Normirani ali navadni s.p.?

Med mladimi podjetniki in ustanovitelji start-upov je pogosto vprašanje, kakšne so bistvene razlike med različnimi vrstami s.p.. Navadni in normirani s.p. se razlikujeta v tem, na kakšen način ugotavljamo davčno os... Read more

Božičnica, nagrada, 13. plača?

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci delavcem v novembru in decembru izplačajo dodatke k redni letni plači. Takim izplačilom pogovorno rečemo božičnica, 13. plača, novoletna nagrada in... Read more

Vročanje sklepov o izvršbi samo še po elektronski poti

S 1. novembrom je Finančna uprava Republike Slovenije začela elektronsko vročati tudi sklepe o izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Finančna uprava namreč v zadnjih letih vse več doku... Read more

Novosti pri dohodnini, ki začnejo veljati z januarjem 2017

Vlada je dokončno potrdila malo davčno reformo. Novele Zakona o dohodnini, Zakona o dohodku pravnih oseb in Zakonu o davčnem postopku bodo začele veljati s 1. januarjem 2017. Glavni novosti, ki ju prinaša reforma, s... Read more

Poslovni ali navadni osebni račun?

Obveznost poslovanja preko transakcijskega računa davčnim zavezancem nalaga Zakon o davčnem postopku. Slednji določa, da morajo imeti poslovni subjekti (oziroma velika večina) pri ponudniku plačilnih storitev odprt... Read more

Popoldanski ali navadni s.p.?

Statistike pravijo, da se večina posameznikov, ki se odločijo za vstop v podjetništvo, odloči za odprtje s.p.. S.p. je ena od pravnoorganizacijskih oblik, v kateri se lahko opravlja pridobitna dejavnost. Je fizična ... Read more

Kdaj je pametno najeti računovodjo?

Računovodja ni pomemben del zgolj pri obračunu plač ali davčnih napovedih. Pomemben je pri vseh stopnjah fazah podjetja. Je vredno razmisliti o najemu računovodje že ob samem zagonu podjetja? Obstaja več dobrih r... Read more

Na kaj paziti ob izpolnjevanju potnega naloga?

Potni nalogi so za mnoge najbolj mukotrpen del službene poti. Kljub temu pa so pomembna računovodska listina, na podlagi katere se neposredno obračunavajo potni stroški, poleg tega pa služijo tudi kot dokaz o nasta... Read more