miniMAX ima vse, kar potrebujete za vodenje vašega posla!

Prejeti računi

VIDEO: Vnos prejetega računa

V računovodski program miniMAX lahko vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe.

Funkcionalnost prejetih računov omogoča:
  • Računi v tujih denarnih enotah se avtomatično preračunajo v domačo enoto po tečaju Banke Slovenije, ki je ažuriran sistemsko.
  • Domače pravne osebe lahko poiščemo v javni bazi, da nam podatkov ni potrebno prepisovati.
  • Povezava z registrom osnovnih sredstev: neposredni vnos na prejetem računu.
  • Povezava z zalogami: neposredni vnos prejema na prejetem računu.
  • Glede na vrsto plačila lahko program izdela plačilni nalog za tiskanje ali uvoz v spletno banko, naredi samodejni blagajniški izdatek, knjiži obveznost do delavca ali zasebnika.


Dokumentacijski sistem

Pripnemo lahko sliko prejetega računa, ki se shrani v dokumentarni sistem, tako da imamo za posameznega dobavitelja vedno popolni pregled nad njegovimi računi.

Samodejno knjiženje

Ob potrditvi računa izdela program samodejno temeljnico z vknjižbami obveznosti (do dobavitelja, delavca, zasebnika…), odhodkov in pri zavezancih za DDV tudi vknjižbo DDV-ja.

Hkrati se naredi tudi zapis v davčne evidence, na podlagi katerega se naredi avtomatični obračun DDV-ja.

Hitro kopiranje računov

Od istega dobavitelja prejemamo račune, ki se enako knjižijo v knjigovodske in davčne evidence. Vzorce lahko enostavno kopiramo, prepišemo samo datume ter zneske, in račun potrdimo. V nekaj trenutkih je račun knjižen v knjigovodstvu, zapisan v davčne evidence ter ima pripravljen plačilni nalog.

Analize

Odhodke na prejetih računov lahko analiziramo po dobaviteljih, vrstah odhodkov in analitikah, z datumskimi omejitvami.
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih