miniMAX ima vse, kar potrebujete za vodenje vašega posla!

Predračuni in izdani računi

VIDEO: Vnos izdanega računa

Izdani računi

 • Izdajamo lahko račune, dobropise in račune za predplačila.
 • Kupci so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe.
 • Domače pravne osebe lahko prenesemo iz javne baze, da nam podatkov ni potrebno prepisovati.
 • Glede na podatke na stranki program izračuna datum zapadlosti in upošteva rabat.
 • Poljubno si prilagodimo si videz dokumentov, vstavimo logotipe ali druge grafične elemente in shranimo različna besedila (klavzule, opombe, račun v drugih jezikih). Osnovni izpisi za račune, dobropise in račune za predplačila so že v programu in jih samo še prilagodimo.
 • Pošljemo ga lahko na drug naslov, kot ga ima sicer stranka v knjigovodskih evidencah.
 • Račun lahko kopiramo v nov račun, dobropis in dobavnico.
 • Če delamo z zalogami, lahko račun enostavno kopiramo v izdajo, ki bo zmanjšala zalogo.
 • Natisnemo ga lahko na univerzalni plačilni nalog.
 • Račune lahko skupinsko tiskamo.
 • Pošljemo ga lahko po e-pošti neposredno iz programa kot priponko v pdf formatu.
 • Lahko imamo več številčenj izdanih računov, na primer posebej račune za blago in račune za storitve.
 • Če je bil račun plačan v blagajno, lahko naredi program avtomatični blagajniški prejemek.
 • Artikle (vse kar zaračunavamo – blago, storitve, izdelki) izbiramo iz svojega šifranta in jih enostavno dodajamo. Posamezne stranke imajo lahko prilagojene cenike.
 • Ne glede na stopnjo DDV-ja na artiklih lahko na posameznem računu za vse artikle z enim klikom določimo znižano stopnjo DDV (na primer za gradbene storitve).
Samodejno knjiženje Ko račun potrdimo, se izdela avtomatična temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu z vknjižbami terjatve, prihodka in pri zavezancih za DDV tudi vknjižbo DDV-ja. Hkrati se naredi tudi zapis v davčne evidence, na podlagi katerega se naredi avtomatični obračun DDV-ja.
 
Dokumentacijski sistem
Izdani račun se shrani v dokumentacijski sistem, tako da imamo na posamezni stranki vedno pregled nad dokumenti, ki smo jih izdali.
 
Analize
Promet na podlagi izdanih računov lahko pregledujemo po kupcih, artiklih in analitikah, z datumskimi omejitvami.

Predračuni 

 • Kupce lahko poiščemo iz javne baze, da nam podatkov ni potrebno prepisovati.
 • Prilagodimo si videz dokumentov, vstavimo logotipe ali druge grafične elemente, in shranimo različna besedila (klavzule, opombe, račun v različnih jezikih).
 • Predračun lahko kopiramo v nov predračun ali izdani račun.
 • Tiskamo jih lahko na univerzalni plačilni nalog.
 • Pošljemo ga lahko po e-pošti neposredno iz programa kot priponko v pdf formatu.
 • Lahko imamo več številčenj, na primer posebej predračune za blago in predračune za storitve.
 
Dokumentacijski sistem

Predračun se shrani v dokumentacijski sistem, tako da imamo na posamezni stranki vedno pregled nad dokumenti, ki smo jih izdali.
Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih