miniMAX ima vse, kar potrebujete za vodenje vašega posla!

Obračun plač

Program miniMAX omogoča enostaven obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin.


Pri obračunu v treh enostavnih korakih se pripravijo:
 • vsi potrebni obrazci za oddajo na eDavke, AJPES, ZZZS, delavce ter arhiv podjetja,
 • plačilni nalogi za uvoz v spletno banko ali tiskanje in
 • samodejna temeljnica z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.


Obračun plač omogoča:

 • obračun plače iz bruto ali neto osnove oziroma števila točk, z ali brez dodatka na delovno dobo (nastavljiv odstotek).
 • 74 različnih vrst izplačil (dodatki v % na bruto in neto, dodatki v fiksnem znesku, bonitete, povračila, nadomestila…)
 • upoštevanje navadne, povečane ali poljubne splošne olajšave, olajšav za vzdrževane družinske člane in olajšave za invalide.
 • upoštevanje odtegljajev (kredit, lizing…) s pripravo plačilnih nalogov.
 • različne obračune prevoza na delo (vrednost na dan ali mesec, kilometri na dan) za posameznega delavca.


Program pripravi vse potrebne obrazce:

 • REK1 lahko neposredno oddamo v sistem eDavkov ali pa shranimo v datoteko XML in jo naknadno uvozimo.
 • Obrazec ZAP-M v XML obliki uvozimo na spletni strani AJPES.
 • Program pripravi tudi refundacijske zahtevke.
 • Izdelajo se plačilni nalogi z individualnimi sklici za posamezne vrste dajatev, plačilne naloge pa lahko enostavno združimo in dajatve plačamo tudi zbirno. Potrebno jih je le še uvoziti v spletno banko. Program ima pri pripravi nalogov tudi kontrolo, da je datum delovni dan


Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov! V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

 • višina minimalne in povprečne plače
 • število delovnih ur in praznikov za posamezni mesec
 • dohodninska lestvica in olajšave
 • najvišji neobdavčeni zneski za prevoz na delo, prehrano, odpravnine, jubilejne nagrade …

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. xVeč o piškotkih