Planiranje poslovanja za podjetnike

Samo če imamo dober pregled nad svojim poslovanjem, si lahko postavimo realne poslovne cilje.

 

V kratkem posnetku smo predstavili nekaj strategij in priporočil za planiranje, da bodo cilji lažje dosegljivi.

Vsebina posnetka

  • Pregled nad poslovanjem
  • Spremljanje opravil
  • Upravljanje s časom
  • Poznavanje financ
  • Postavljanje ciljev